– Tiltak for bølgedemping i Myre havn

John Danielsen, ordfører i Øksnes, har skrevet et åpent brev til Fiskeri-og Sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Meninger

I forbindelse med det statlige prosjekt breddeutvidesle av Myre havn samt molo til Gjæva ble det ikke gjennomført nummerisk analyse av tiltakene. Dette er obligatorisk nå jfr tilbakemeldinger fra Kystverket. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2013 – 2016.

På mange måter et usedvanlig vellykket prosjekt som har gitt nye muligheter for utvikling av fiskerinæringen samt satsing på sjøtransport. I ettertid har større oppgang av sjø på Myre-siden fått følgevirkninger for fiskeflåten, industrien osv. Dette med bakgrunn i breddeutvidelsen av innløpet.

I perioden 2018 og 2019 ble det gjennomført undersøkelser og nummerisk analyse i regi av Øksnes Havnevesen Kf og Kystverket. Resultatet foreligger i vedlagte rapporter fra Norconsult.

I den forbindelse ber vi om at Fiskeri-og sjømatministeren ta opp saken slik at vi i fellesskap kan løfte et prosjekt med mål om å redusere oppgangen av sjø.