– Øksnes Høyre vil med dette understreke at vi har tillit til utvalgets leder Torgeir Larsen

Øksnes Høyre uttrykker i et innlegg full støtte til Torgeir Larsen.
Meninger

Uttalelse fra Øksnes Høyre vedrørende mistillitsforslag mot leder av hovedutvalget for teknisk sektor.

Det vises til mistillitsforslag fremsatt av Øksnes Arbeiderparti ved Geir Rognan i kommunestyremøte 16. juni samt fellesforslag fra SV, AP og V om nyvalg av hovedutvalg for teknisk sektor.


– Tror vi har forskjellige virkelighetsoppfatninger

Leder i Øksnes Arbeiderparti, Yngve Hansen, mener han og den nå utmeldte politikeren Hildegunn Arntzen har forskjellige oppfatninger av virkeligheten.


Representantene fra Høyre stemte mot dette forslaget og fikk sammen med SP og FrP flertall for følgende vedtak:

«Hovedutvalget for teknisk har rett til å be om utredninger, fremsette spørsmål etterlyse saker osv innenfor område som de er delegert myndighet til av kommunestyret. Skriftlig og muntlig påstand fra Geir Rognan fremsatt i dagens kommunestyre-møte tar kommunestyret sterkt avstand fra. Dette inkluderer ordbruken/beskyldninger mot kommunestyre valgt H.utvalg som ikke er tilstede i møte og kan forsvare seg. Kommunestyret forutsetter at både folkevalgte og ansatte til enhver tid følger etiske og andre retningslinjer som foreligger.»


Forlangte nyvalg til teknisk hovedutvalg, men ble ikke hørt

Opposisjonspartiene i Øksnes, Ap, SV og V forlangte i dag nyvalg til teknisk hovedutvalg, etter at Øksnes Ap tidligere i dag lanserte et mistillitsforslag mot utvalgets leder Torgeir Larsen. Dette var ikke flertallet i kommunestyret enig i.


I etterkant av kommunestyremøtet har styret i Øksnes Høyre hørt igjennom streamen fra behandlingen av sak 72/20 i TU som Rognan refererer til. Vi registrerer at Torgeir Larsen i et normalt stemmeleie bruker ord som «skuffet» og «sørgelig» når han uttrykker frustrasjon over det han anser som manglende fremdrift og forhold han mener ikke er svart ut i den aktuelle saken.

Vi synes derfor det er et paradoks at Rognan, fra talerstolen i kommunestyret, bruker ord som «korsfesting» og «gjentakende utilbørlig spotting» for å uttrykke at han reagerer på måten utvalgsleder Larsen uttrykker seg på i dialog med administrasjonen. Det er verdt å merke seg at Larsen ikke var tilstede i kommunestyremøtet og kunne dermed ikke forklare seg.


Mener utvalgsleder «korsfestet» og spottet administrasjonen. – Jeg var kanskje for krass

Geir Rognan og Øksnes Ap rettet krass kritikk mot leder for teknisk hovedutvalg, Torgeir Larsen, i gårdagens kommunestyremøte. I dag innrømmer Rognan at han kanskje var litt krass i ordbruken, men står samtidig for kritikken mot Larsen. Larsen på sin side er glad for at Rognan har moderert seg.


En slik behandling av enkeltpersoner tar vi avstand fra.

Øksnes Høyre vil med dette understreke at vi har tillit til utvalgets leder Torgeir Larsen.