Høyre vil vite om omstillingspenger kan brukes til parkering her

Meninger

Vi var alle spent på hvordan årets sommersesong for turister skulle bli. Nå er vi godt i gang, og vi opplever rekordstor pågang av nordmenn som vil besøke Andøy.

En velkjent utfordring kommer stadig tilbake, parkering på Baugtua. Denne utfordringen har vært diskutert mange ganger tidligere og kommunestyret har gitt administrasjonen oppdrag om å utrede en mulig løsning.

I den siste tiden er vi kjent med at utmarksfellesskapet på Bleik stiller grunn til rådighet for kommunen på Baugtua. Etter min mening svært gledelig.

På lederplass i Andøyposten tirsdag 28. juni er temaet nok en gang tatt opp og redaktøren går langt i å antyde at kommunen bør kunne bruke av omstillingsbevilgningen for å finansiere tiltaket

Jeg vet ikke om det vil være mulig, men ber om at ordføreren så raskt som mulig følger dette opp med Samskap og eventuell andre som kan bidra til finansiering for å se om det finnes løsninger på denne velkjente problemstillingen.

Etter min oppfatning er tilrettelegging for parkering på Baugtua et infrastrukturtiltak, som dreier seg som tilrettelegging for økt verdiskaping i store deler av næringslivet i Andøy.