Nødens barn

Meninger

Jeg har tenkt det lenge, men ikke klart å sette ord på det. Kanskje har jeg ikke våget. Vært redd for ubehaget det muligens medfører. Vært redd for anonyme røster, hatmeldinger, krenkelser. Men nå kan jeg ikke vente lenger. Jeg bare må si det:

Det er skammelig at landet vårt velger ikke å ta vare på barna til de norske IS-kvinnene.

Det er skammelig at foreldreløse barn i flyktningeleirer som eksempelvis Moria, ikke får hjelp i Norge.

PST overvåker nettverk, grupper og enkeltindivider som kan tenkes å planlegge terrorhandlinger i landet vårt. Slik har det vært lenge. Skulle da ikke PST klare å ha kontroll på innreise og opphold til noen få IS-kvinner slik at barna deres kan få en trygg oppvekst i Norge?

Er det virkelig viktigere for politikerne å kjøre en prinsippsak – å ikke ta inn flyktningbarn dersom ikke også en del andre land forplikter seg til det samme – enn å redde og hjelpe barn som sliter alene i store flyktningeleirer?

Vi vet at fattigdom, nød, manglende skoletilbud, ensomhet, utrygghet og angst lett skaper raseri, sinne, maktesløshet og apati. Unger som har det slik, kan fort la seg rekruttere av smarte ledere i terrororganisasjoner. Det vet vi. Smarte ledere sørger for at barna føler tilhørighet og opplever mestring av oppgaver de blir satt til. De utdannes til terrorister.

Redd dem!