- Nå må det bli et ordentlig flytilbud på Skagen

Meninger


Årsmøtet 2020 LO i Vesterålen ser med bekymring på at flytilbudet over Stokmarknes Lufthavn Skagen raseres og gamle og syke blir de skadelidende.

Nå kuttes det igjen i flytilbudet over Stokmarknes. Personer som skal i til time med helsevesenet i Tromsø eller Bodø er dem dette svir mest for. Har du time i ved UNN Tromsø, så må du enten ta buss til Andenes, hurtigruta, buss til Harstad så hurtigbåt, eller så fly via Bodø. Dette vil si du må kanskje bruke flere dager for en enkel undersøkelse i Tromsø.

Det vil også si at det blir flere om seteplassene over fjorden til Bodø. Skagen flyplass er på fjerdeplass når det gjelder antall passasjerer som har med pasientreiser å gjøre - etter Tromsø, Oslo og Bodø, skriver Bladet Vesterålen i en artikkel i juni.

Kutt i flytilbudet betyr at staten må bruke mere penger på transport og overnatting for pasienter som skal til undersøkelser eller behandlinger. Dette blir dårlig økonomi for oss og staten, i tillegg til ulempene for de reisende. Dessverre ser det nå også ut som en spesialhelsetjeneste i Vesterålen vil forsvinne (øre, nese, hals spesialist- tjenesten på Myre). Det betyr i tilfelle at ennå flere må reise ut av regionen for å få helsetilbud de trenger og behovet for plass på fly for pasientreiser øker ytterligere..

Når det blir trangt om å få plasser på de få avgangene som er over Stokmarknes, så vil dette også gå utover næringslivet og turismen i region - og til slutt gå utover arbeidsplasser og bosetning i Vesterålen

LO i Vesterålen krever at regjeringen nå må gripe inn og få et bedre flytilbud til innbyggerne i Vesterålen og at vi får Stokmarknes Lufthavn Skagen inn på FOT-rutenettet i løpet av vinteren 2020-21.