– Åpent brev til Andøy kommune

Farge: Vann tappet i en time har fortsatt en svært dårlig kvalitet. Foto: Wenche Wangsmo 

Meninger

Jeg har noen spørsmål i forbindelse med de gjentatte bruddene i vannforsyningen i bygdene Skarstein, Fiskenes og Breivika. Det har blitt meg fortalt at vi snakker om minst 7 uplanlagte stengninger bare i løpet av det siste halvåret. Sist gang for ei uke siden da vi var uten vann i 8–9 timer.

Selv uten å inneha spesielt store kunnskaper kan man vel anta at dette skyldes at rørene er gamle eternitt-rør fra 50-tallet.

Spørsmål:

• Har kommunen noen plan for utskifting av disse rørene, og i så fall når?

• Jeg har blitt opplyst fra kompetent hold, at kommunen plikter å spyle og lufte rørene etter hvert avbrudd. Dette gjennomføres ikke! Det medfører da at det for mange må tappes vann i timevis etter hver avstenging, både pga. store mengder luft og pga. skittent vann. Dette gjelder spesielt eiendommer i endene av rørledninger. Tar kommunen regninga hvis en innbygger får ødeleggelser på f.eks. blandebatteriet pga. det enorme trykket? På vedlagte bildet sees vannkvaliteten i en hvit kopp etter at det er tappet i en hel time!

• Mener de ansvarlige i Andøy kommune virkelig at det er akseptabelt at innbyggerne i disse bygdene lever under sånne uholdbare forhold?

• Vannavgiften er vel utregnet etter et såkalt selvkostprinsipp og skal dekke drift og vedlikehold. Er det da ikke rimelig at avgiften settes ned for de innbyggerne som ikke kan regne det som en selvfølge at det er vann i kranene?

Jeg regner med at alle disse nødutrykningene drar en del ekstra kroner ut av kommunekassa, og jeg kan ikke begripe annet enn at det må være lønnsomt å få skifta ut denne siste biten med 60–70 år gamle vannrør. Jeg tror det er flere med meg i de tre nevnte bygder som sitter med disse spørsmålene, og forventer et snarlig svar fra rette vedkommende i Andøy kommune.