– 50 er ikke nok! 

Meninger

Flyktningene på Lesvos lever i et helvete. Flyktningene på Lesvos lever i kulde, sykdom, sult, tørste, utrygghet, selvskading og mareritt. De lever i mangel på rent vann, mat, tilgang til rene klær og helsehjelp. Barna frarøves en trygg oppvekst mens vi ser på at det skjer. Situasjonen for flyktningene har gått fra vondt til verre, og har nå utviklet seg til en humanitær katastrofe. Den nylig nedbrente Morialeiren, hvor flyktningene tidligere bodde, har vært sammenlignet med konsentrasjonsleirer. Den var bygget for 3000 mennesker, men på slutten bodde det 13000 der.


Global fredsindeks har satt Syria og Afghanistan nederst på lista. Det er altså de to landene som er ansett som mest krigsherjet. Det er også mennesker fra disse to landene som er suverent mest representert på Lesvos.

Regjeringa har vedtatt å hente 50 flyktninger derfra. Et flaut lavt tall. Norge har både plass, kapasitet, økonomi og kompetanse til å ta imot og hjelpe flere enn dette! Vi kan ikke lenger stå på sidelinjen og tro at vi kan betale oss ut av det!


Mange kommuner har sagt at de kan ta imot. Det er vedtatt å ta imot både 10, 20, 50 og flere i de ulike kommunene. Noen har også sagt seg villig til å ta imot, uten å definere antall. Mange innbyggere har også engasjert seg, og vi sier: 50 er ikke nok!

Regjeringen må ta ansvar nå, og hente flyktningene – og mange flere enn 50, til Norge til fred, trygghet og verdighet.