– Nordland drives for dyrt, men kutter i tilbud til folk

Meninger


Hvilke pålegg har regjeringen gitt Nordland Fylkeskommune for bruk av statlige overføringer, og spesifikt innenfor ferge- og hurtigbåttilbudet, og er overføringene mindre for Nordland sett opp mot andre fylkeskommuner?

Fredag 11. september sendte samferdselsråd fra Senterpartiet ut pressemelding på vegne av Fylkesrådet der de orienterer om dramatiske kutt i fergesambandet Melbu – Fiskebøl. I intervju med Vesterålen Online, 15.09.20 i en artikkel med overskrift «-De tar jo fra ungene alt av sosiale aktiviteter» uttaler samferdselsråden sitat «Nå har vi tatt de kuttene som må til for at vi skal komme dit regjeringen sier vi må være»

Nordland har de siste årene opplevd dramatiske kutt i ferge og hurtigbåttilbudet. Sistnevnte reduksjon er på fergesambandet Melbu – Fiskebøl. Reduksjonen varsles etter allerede gjennomførte dramatiske kutt i tilbudene til sårbare øysamfunn langs hele Nordlandskysten.

Fylkesrådet i Nordland er utgått fra AP, SP, SV og KrF. De peker i alle sammenhenger på at det er regjeringens skyld i de saker som er negativ for folk flest. Nedleggelse av ferge og hurtigbåttilbud, nedleggelse av utdanningstilbud og andre goder til befolkningen i fylket blir forklart med at fylkeskommunen ikke har noe valg fordi de får for lite bevillinger.

I denne sammenheng er det av interesse å få vite om Fylkeskommunen er instruert/pålagt å ha flere ansatte byråkrater målt opp mot sammenlignbare Fylkeskommuner. I en rapport fra Agenda Kaupang fra 2019 fremkommer det tydelig at Nordland har betydelig høyere driftsutgifter til administrasjon enn sammenlignbare fylkeskommuner. Samtidig kuttes det i tilbud til folk i hele fylket.

Nordland Fylkeskommune skal bidra med 50 millioner kroner til prosjektet «Kulturhovedstad Bodø» Det er ikke kommunisert fra Fylkeskommunen at regjeringen har pålagt dem dette, slik det gjøres når det kuttes i utdanning og samferdsel.

Biskop Tor B. Jørgensen uttalte tilbake i 2015 i media at han vær svært glad for at det ble bevilget nærmere en million kroner til prosjektet «Pilgrim i Nord» Dette kan bli en ny turistnæring var overskriften. Som stortingspolitiker fra Nordland har det ikke vært mange pilgrimer å se på vandring i Nordland. Det kan selvfølgelig ha sin årsak i at selv pilgrimer ikke kan gå på vann og dermed rammes på samme måte som folk flest i Nordland når ferger og hurtigbåter legges ned. Er statsråden kjent med om fylkeskommunen har noen form for krav til måloppnåelse på sin bruk av f.eks regionale utviklingsmidler?