– En folkehøgskole for alle 

Meninger

Det er i dag stor pågang på landets folkehøgskoler, men bare tre av 82 norske folkehøgskoler ligger i Nordland, og vi har per i dag ingen med adresse i Salten. Et folkehøgskoletilbud tjener ofte som en bro over til voksenlivet. Når vi vet at hele 14 prosent av ungdommer mellom 15 og 29 år i Nordland verken er i utdanning, opplæring eller jobb, er et slikt tilbud i Salten ekstra kjærkomment. Nordland KrF stiller seg derfor helhjertet bak prosjektet Sjunkhatten folkehøgskole i Fauske kommune.

Sjunkhatten folkehøgskole vil tilby de linjene som til enhver tid er mest populære og rekruttere ungdom på lik linje med andre folkehøgskoler. Men som eneste folkehøgskolen i landet vil skolebygget også ha en barrierefri universell utforming. Det vil si at ungdom som er spesielt sårbar i forhold til utenforskap, og som i dag oppgir at de ikke kan søke på annet enn spesialtilbud ved landets folkehøgskoler, får et fullverdig tilbud. Skolen vil slik møte et nasjonalt behov og løse ut statlige midler knyttet til dette.

Folkehøgskolen er et redskap for å bekjempe utenforskap på flere måter. En folkehøgskole i Salten-regionen vil dessuten representere et tilbud for ungdom som ikke er motivert til å studere etter videregående. En undersøkelse viser at et folkehøgskoleår også tjener som en direkte motivasjon til videre utdanningsløp for mange.

Initiativet til prosjektet kommer fra kompetansemiljøene knyttet til Valnesfjord helsesportsenter og Nasjonalt kompetansesenter for unge med funksjonsnedsettelser, som er tilknyttet helsesportssenteret. En realisering av prosjektet vil bidra til å styrke disse miljøene og gi dem en sterkere nasjonal profil. Det mener vi er svært positivt, spesielt med tanke på at dette miljøet er plassert ved inngangen til Sjunkhatten nasjonalpark som har et spesielt fokus på tilrettelegging for barn og unge.

Nordland KrF har støttet prosjektet helt fra start og vil i tiden som kommer arbeide aktivt for å få Sjunkhatten folkehøgskole realisert slik at Salten får et unikt folkehøgskoletilbud som både rekrutterer elever nasjonalt og regionalt.

Nordland KrF stiller seg også positivt til arbeidet med Polarsirkelen folkehøgskole på Nesna, og støtter søknaden om oppstartsmidler.