– Sykepleiermangel: Pandemien ble en vekker

Meninger

Covid-19 pandemien ble en vekker hvor viktig et godt og velfungerende helsevesen er.

Ikke minst betinger det tilstrekkelig med sykepleiere. Det er urovekkende at dette er en yrkesgruppe som det er mangel på i dag. Samtidig som Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår at det i 2030 kan komme til å mangle 25 000 årsverk.

I VG 6.september slår sykepleier Renee Rokstad ved Oslo universitetssykehus (OUS) alarm: Hun beskriver en arbeidssituasjon med stort press, og stadig nye arbeidsoppgaver. Det går rett og slett utover pasientsikkerheten, ifølge Rokstad. Samtidig går det på helsa løs til sykepleiere selv. Noe som bidrar til utbrenthet og sykemelding. Eller at man velger seg bort fra yrket.

Siden 1980-tallet har det vært en systematisk nedskjæring på sengeplasser ved sykehusene. Det gjør oss ekstra sårbare ved en pandemi. Samtidig som det skaper større trykk på avdelinger, og helsearbeidere. Skal den negative trenden snu må det politisk vilje og handling til. Helsebyråkrater som har stor makt og innflytelse i de ulike helseforetakene, sitter langt fra dem som daglig kjenner virkeligheten på kroppen. Skal flere ønske å forbli i sykepleieryrket, eller velge dette som yrkesvei, må diverse tiltak vurderes.

Ikke minst handler det om faktorer som lønn og diverse tillegg. Men også arbeidsvilkår og tilstrekkelig bemanning. Flere fremhever også viktigheten av stillingsprosent og muligheter for etterutdanning. Det er en skrikende mangel etter sykepleiere med spesialkompetanse. Den enkelte sykepleier trenger føle at man er verdsatt som profesjon.

Ofte bærer prioriteringer i helsevesenet preg av stramme budsjett. Noe som resulterer i en "skrivebords-politikk", hvor man krever at den enkelte helsearbeider må yte mer. Men er det egentlig god og forsvarlig helsepolitikk?