- Varsler kamp for maritim sikkerhetsopplæring.

 Maritim sikkerhetsopplæring  er et offentlig ansvar.   Rødt godtar ikke sentralisering eller privatisering av tilbudet i Nordland, slik fylkesrådet nå foreslår.
Meninger


Vårt krav er at sentrene på Gravdal i Lofoten og i Bodø må bestå som i dag, og vi vil legge fram forslag om dette på kommende fylkesting. Fiskere og sjøfolk, ansatte i offshore og i havbruk har lovpålagte krav om sikkerhetsopplæring, og kompetansekravene øker år for år. Nordland er et havfylke.


Våre maritime næringer er framtida for oss, og elevene som velger maritime linjer på videregående skole fortjener forutsigbarhet. Det samme gjelder for de ansatte ved sentrene. Det er beklagelig at det rødgrønne fylkesrådet ser seg ute av stand til å drive de maritime sikkerhetssentrene videre I fylkeskommunal regi. De to alternativene fylkestinget er invitert til å stemme over er begge like dårlige.

Det blir enten privatisering av hele tilbudet, eller ei sentralisering til Bodø. Begge alternatvene vil mest sannsynlig bety at sikkerhetsenteret på Gravdal i Lofoten blir nedlagt. Det er dårlig signal fylkesrådet nå sender til ungdom som velger å satse maritimt. , Vi sier oss enig med Flakstad Fiskarlag, som kaller dette et slag i ansiktet på fiskerinæringa.

At enkelte andre fylker har privatisert og overlatt sikkerhetsopplæringa til kommersielle aktører er ikke noe argument for å gjøre det samme her i Nordland. Kostnadene ved oppgradering av sentrene som fylkeskommunen nå ikke vil ta, vil en kommersiell aktør selvfølgelig velte over på bedrifter og enkeltpersoner som må ha sin sikkerhetsopplæring. Yrkesutøverne i våre viktigste næringer på kysten vil stå igjen med et dårligere og dyrere tilbud om Ap, SV, Sp og KrF i Nordland får det som de vil.

Går dette igjennom på fylkestinget i slutten av oktober, vet vi at fylkesrådets lovnader om maritim satsing bare er tomt snakk. Man river ikke ned strukturer som har fungert godt i mange år hvis målet er å bygge opp kystnæringene. Rødt sier nei til mer sentralisering og privatisering. Bevar sikkerhetssentrene !