Havbruksfondet og Sp

Meninger

Siv Mossleth påstår i flere aviser i Nordland at Høyre ikke "unner kystbefolkningen betaling for bruk av den blå allmenningen". For å hjelpe henne litt på vei, så er det utbetaling fra Havbruksfondet hun mener.

Med et slikt utsagn fremstår hun som historieløs når det gjelder Havbruksfondet. Skulle mot formodning hun ha historien klart for seg, så er det heller frekkheten hun skal ha kred for.

Historien er som følger; Havbruksfondet ble opprettet i 2016, dette for at kommunene skulle få sin andel av veksten i havbruksnæringa. Dette skjedde under Høyre/Frp-regjeringen, den første Solberg-regjeringen som for øvrig satt i mindretall.


Før den tid, og da kan vi godt inkludere den rødgrønne perioden fra 2005 til 2013, fikk ikke kommunene noen utbetalinger fra staten for at de hadde lagt til rette for havbruk. Altså nichts, nada og ingenting, og Sp satt i regjering. Unnet ikke Sp den gangen kystbefolkningen betaling for bruk av sjøareal?

Kommuner som legger til rette for havbruksnæringen skal også ha uttelling for det. Lønnsomheten i havbruksnæringen gjør at det skal dryppe ganske så solid på vertskommunene. Det koster å legge til rette, og da er det riktig at kommunene skal kompenseres for det.

Den nye innretningen av Havbruksfondet vil gjennom en produksjonsavgift gi forutsigbarhet i kommunens inntekter. Dette vil utjevne svingninger som auksjoner på konsesjoner gir.


Med innretningen som nå skjer så vil alle kommunen som legger til rette for havbruksnæringen, fra 2022 få årlige overføringer tilført fra staten. Det gir forutsigbarhet og det gir incitament for ytterligere vekst i denne viktige næringa.

Så er det lett å skjønne at kommunene gjerne skulle hatt større utbetalinger, for hvem vil ikke det. Men hvis vi aksepterer at norsk fordelingspolitikk er basert på at det finnes penger å omfordele, ja så må også verdiskapingen i havbruksnæringen medføre statlige inntekter. Så nå får kommunene både direkte overført penger fra havbruksfondet, samt at de får penger via statsbudsjettet hvert år til gode lokale formål.


Mossleth sier ikke så mye om havbruksnæringen i sitt innlegg. Vi mener næringen står for god distriktspolitikk gjennom å sikre arbeidsplasser og bosetting, være en matprodusent og generere solide inntekter. Næringen har etter vår mening svært stor betydning for videre vekst og verdiskaping i Nordland, og vi kan takke aktørene i havbruksnæringen for å være framoverlente og aktive. Vi ønsker å takke de for rekordutbetalinger til havbrukskommunene, og ikke minst for deres bidrag inn til statskassen som bidrar til gode velferdsordninger for oss alle.