En for laget?

Meninger

Vi stå nasjonalt og regionalt overfor en situasjon som i flere regioner/byer blir stadig mer alvorlig.

Her hos oss har vi være heldige og så langt ikke fått noe lokalt utbrudd. Men sannsynligheten for et lokalt utbrudd øker jo mer smitte det er nasjonalt.

Det er nå viktigere enn noen gang å tenke over antall nærkontakter du lager deg igjennom dagen.
Å holde avstand er noe av det viktigste vi gjør nå. Det oppfordres også til å unngå unødvendig reising. Flere lag og foreninger avlyser/flytter nå kamper på tvers av kommuner og dette synes jeg er fint.

Med slike tiltak reduserer vi risikoen for lokal smitte og vi kan holde idrettshaller, svømmehaller, kino, butikker, Kulturfabrikken mm åpen i stedet for å risikere en nedstenging på grunn av smitte.

Vi trenger nå en kjempedugnad for laget, spesielt for barn, unge og sårbare.

Hjelp oss å redusere risikoen for lokale utbrudd ved å unngå unødvendig reising, hold antall nærkontakter nede, følg nasjonale råd, hold deg hjemme hvis du er syk, husk på god håndhygiene. Hold avstand! Så kan våre barn og unge gå på trening, gå i svømmehallen, gå på kino, gå på cafe og korps/kor kan øve m.m. og dermed opprettholde denne viktige delen av livet deres. Og omsorgsinstitusjonene kan være åpne for besøk.

Så får jeg som er voksen holde meg mer hjemme, ringe en venn, ikke dra på førjulsshopping til storbyen, men heller bake pepperkaker og kose meg med min kohort.


Hvis det er noe som heter å vise omsorg på avstand, så er dette tiden for det. Ring en venn, ha en videosamtale med bestemor, skriv et kort, gå en tur ute i frisk luft med god avstand i stedet for å gi noen en klem. Omsorg kan man vise på mange måter!

Og de som kommer fra byer i Norge med mye smitte oppfordrer jeg til at de tar en frivillig karantene for å unngå å kunne smitte andre.

God førjulstid!