Glem osten, Senterpartiet. Fisk først.

Meninger

Norge er i forhandlinger om ny handelsavtale med Storbritannia, og spiller vi kortene våre riktig kan dette gi enda mer verdiskaping langs kysten. Denne gang på land.

Storbritannia er norsk sjømatnærings femte viktigste marked, og i dag møter 75 prosent av sjømateksporten vår importtoll. Målet er å få tollfri adgang til det britiske markedet for bearbeidet fisk. I dag er det beregnet at 20 000 arbeidsplasser i Europa kommer fra norsk sjømateksport. Det er anslått at vi med lavere tollmurer kan hente hjem flere tusen av disse.


Dessverre arbeider Senterpartiet aktivt imot en bedre avtale med Storbritannia for sjømateksporten, fordi de er redde for at dette vil gå ut over landbruket. ‘Vi har ikke en ost å gi’, er Geir Pollestads mantra når han uttaler seg om den nye handelsavtalen. Han er til alt overmål leder av næringskomiteen på Stortinget. Senterpartiet prioriterer med andre ord ost foran fisk i denne saken. Det er dårlig nytt for eksportfylket Nordland.

Som nordlandspolitiker er det provoserende å se at Senterpartiet trekker i bremsen for en handelsavtale med Storbritannia som kan gi flere arbeidsplasser langs kysten i nord. Vår verdiskaping er helt avhengig av gode frihandelsavtaler og god markedsadgang.


‘Alle’ vil at Nordland skal klatre i verdikjeden og øke bearbeidingen av råvarene vi eksporterer. Senterpartiet i Nordland sitter i et rødgrønt fylkesråd som har dette som en av sine hovedstrategier. Men Senterpartiets osteultimatum truer våre muligheter for å lykkes med dette.

For Nordland utgjorde eksporten av sjømat nesten 17 milliarder kroner i 2019. Dersom en ny handelsavtale legger til rette for økt bearbeiding på land vil eksportverdien økes betydelig, i tillegg til at nye arbeidsplasser kommer til fylket. Til sammenligning er landbruket en sterkt subsidiert næring, som nyter godt av statens overføringer. Det får være grenser for hvor skjevt fordelt den statlige velviljen skal være for matproduksjonen til lands og til vanns.


Det er Venstres næringsminister Iselin Nybø som har ansvaret for forhandlingene med Storbritannia. De skulle vært ferdige 9. oktober, og forhandler nå på overtid. Vi har nå en enestående mulighet til å øke eksportverdien både på villfisk og oppdrettsfisk. Senterpartiet gjør ikke jobben enklere for statsråden når de, sammen med bondeorganisasjonene, legger osten i fella mens forhandlingene pågår.