Gøy på landet i Vesterålen - eller?

Meninger

Hvor skal vi bo? Det er god plass i Vesterålen, men er det «gøy på landet»? Det er fullt mulig å ta imot flere flyktninger. Men mange av våre nye landsmenn som blir bosatt i distriktene, langt fra kommunesentra, søker seg til hovedstaden så snart de kan. For de tror det er her det skjer.

Skal det fortsatt være levedyktige bomiljø overalt i landet eller bør innbyggere på bygda flytte inn til kommunesentrene i Vesterålen?

Folk må selvsagt bo der de selv ønsker. Men i følge Statistisk sentralbyrå kommer 133 av 356 kommuner til å ha en synkende nedgang i befolkningen frem mot 2040. Det er litt merkelig at regjeringen de siste årene har oppfordret til det gjennom økt sentralisering. De større byene trekker folk til seg som magneter.


Økt urbanisering- fraflytting fra landsbygda. Skal det være slik? Selvsagt er det noen som går mot strømmen. Og det bør bli flere! Men skal folk bo i bygder langt fra byer og tettsteder, trenger vi en helt annen distriktspolitikk. Dette blir sikkert en av de viktigste valgkampsakene fremover. Men det koster å endre sentraliseringen og kutt i velferden. Nedleggelse av lensmannskontor, skole og nærbutikk oppfordrer ikke folk til å bli boende - eller? Det må legges til rette for arbeidsplasser. Veiene må bli bedre, Og ikke minst, det må være kvinner til å føde barn.

Vi bør bytte ut distriktsministeren med en levende distriktspolitikk for fremtiden. Men det vil koste å ha folk bosatt i grisgrendte strøk i Vesterålen!