Ti med deg, kvinne!

Meninger


I et av verdens mest likestilte land har likestillinga ikke nådd lønnsslippen. Hvert år på denne tida er det noen kjerringer som må ut i media og mase og gnage om lik lønn for likt arbeid, som om ikke det at vi får lov til å arbeide utenfor hjemmet bør være lønn nok. Hva har vi vel å klage over? Vi får lov å beholde jobben selv om vi føder barn, og vi får til og med lov å være hjemme med barna når snørra renner slik at barnehageTANTENE eller skoleFRØKEN ikke vil ta imot dem i barnehagen eller på skolen.

Hvis barna er syke nok, har vi til og med rett å ta dem til sykeSØSTER for å få litt råd og hjelp. Norske kvinner er gjennombortskjemte og burde holde truten om lønna. Klart ingeniøren eller teknikeren skal ha mer i lønn til tross for like lang utdannelse. Han har jo en viktig jobb, må vite, selv om utdannelsen er like lang.

Barnehagetanter, skolefrøkner og sykesøstre er ikke arbeidstitler tatt ut av det blå, selv om de nå nok er tatt ut av glemmeboka, all den tid vi nå må ha kjønnsnøytrale yrkestitler på alt unntatt sysselmannen og jordmora. Og bra er det med kjønnsnøytralitet. Vi i Utdanningsforbundet kunne bare tenkt oss at den kjønnsnøytraliteten også tikka inn på kontoen vår hver lønningsdag.

Barnehagelærere, 92 % kvinner, grunnskolelærere, 75 % kvinner, og sykepleiere, 92 % kvinner, er tre av de yrkene som sysselsetter flest kvinner i offentlig sektor i Norge i dag, og ingen med vettet i behold eller skam i sjela vil påstå at dette er unødvendige yrker. De har til og med fått applaus, både digitalt og fra balkonger. Likevel er dette yrker som har betydelig lavere lønn enn mange menn i privat sektor med tilsvarende utdannelseslengde. DET ER FAKTISK IKKE GREIT!

Vi mener det er en sak om verdisetting, ikke bare lønn. Norge har ikke samme verdi for kvinner og menn, all den tid kvinnedominerte yrker sakker akterut lønnsmessig. 87,6 % av menns lønn, nærmere bestemt.

16.11.2020 markeres likelønnsdagen. Da, jenter, arbeider dere faktisk «gratis» resten av året.

Vi mener vi skal ha lik lønn for likt arbeid, og likeverdig lønn for det arbeidet som gjøres.