– Ebbesen med usann forklaring

Meninger

Høyres Margunn Ebbesen skriver i Vol.no at «Ingen domstoler legges ned eller stillinger forsvinner» i forbindelse med regjeringens foreslåtte domstolsreform. Det er interessant å spørre om hva hun tenker om sorenskriverstillingen i Vesterålen. Nåværende sorenskriver Hans Edvard Roll går av med pensjon i januar 2021. Stillingen hans er enda ikke lyst ut. Det samme skjedde i Ofoten tingrett og Brønnøy tingrett da sorenskriverne gikk av med pensjon der i nyere tid. Ingen av de stedene er det kommet erstattere. Er ikke dette nettopp stillinger som forsvinner?

Hovedtillitsvalgt for Parat i domstolene, Rita Boine, skrev i Bodøposten 13. november : «-Digitalisering og endring av domstolstruktur skjer samtidig med at domstolene som følge av ABE-reformen må nedbemanne med 250 årsverk for saksbehandlerne, noe som tilsvarer nesten 300 stillinger i perioden 2020-2025». Betyr ikke dette at stillinger forsvinner, Ebbesen?

Høyre fortsetter å spre en myte om at det er vanskelig å rekruttere til små domstoler. Dette gjelder også i store domstoler, ifølge Innstillingsrådet for dommerne. Ved Senja tingrett som per nå har fire dømmende årsverk, var det 5 søkere til dommerstillingen som ble besatt i november. Til sammenlikning var det kun to søkere til stilling som dommere ved Nord-Norges største domstol, Hålogaland lagmannsrett i Tromsø, tidligere i år.

Fremfor å konstruere problemer for å unnskylde nedleggelse av tingretter bør Ebbesen og Høyre følge opp Riksrevisjonens anbefalinger fra undersøkelsen i 2019. Riksrevisjonen anbefaler ikke den strukturendringen Høyre og regjeringa nå forsøker å tvinge igjennom til store protester fra ordførere, ansatte i domstolene, advokater og folk over hele landet.