– Ingen domstoler legges ned eller stillinger forsvinner

Meninger

De siste ukene har Senterpartiet drevet en omfattende desinformasjonskampanje for å skape usikkerhet om domstolene og domstolsreformen. Flere har sikkert lest påstander fra Sp-representanter om at regjeringen vil legge ned domstoler, tinghus og jordskifteretter.

For å gjøre det klinkende klart: Ingen domstoler blir lagt ned. Alle domstoler og tinghus skal bestå! Men kan være greit å påpeke at det du i dag kjenner som tinghus, er for alle praktiske formål nøyaktig det samme som domstol.

Domstolene i Norge nyter høy tillit i befolkningen. Det er likevel noen utfordringer som bør løses; de store domstolene har ofte lang saksbehandlingstid, og noen av de små domstolene har mye ledig kapasitet som kan utnyttes bedre. Flere av de små domstolene har også problemer med å rekruttere nye dommere. Det har også vært tilfeller hvor sakene avgjøres ulikt mellom domstolene.

Domstolkommisjonen har gjort sin vurdering og kommet med sitt forslag. Regjeringen har tatt tak i deres innstilling, og fremmet forslag til Stortinget om domstolsreform.

Regjeringen foreslår å samle flere domstoler i større rettskretser, slik at dommerne kan ta saker ved flere tinghus innenfor sin krets. Dermed kan sakene fordeles mer likt mellom tinghusene innenfor samme krets. Dommere kan også bli sendt mer rundt for å dømme ved flere domstoler i rettskretsen.

Dette vil faktisk bidra til økt aktivitet i distriktsdomstoler. Ja, det vil innebære mindre administrasjon, men vil gi flere dommere.

Alle har rett til å være uenig i denne reformen. Men det er uansvarlig å spre feilinformasjon om forslaget, slik Senterpartiet gjør.

Å påstå at en tingrett blir lagt ned etterlater inntrykk av at dørene stenger, ansatte sies opp og tilbudet flyttes. Dette er grovt villedende. For publikum blir ingenting endret, annet enn at domstolene på sikt vil bli bedre rustet.

Vi kan ikke akseptere at Senterpartiet lar folk sitter igjen med et inntrykk av at de mister domstolen sitt. Det skal nemlig bestå.