– Hva skjer Sortland? 

Meninger

Rusbruk blant ungdom i Sortland har den siste tiden vært i søkelyset. Hvis noen der ute er av den oppfatning at dette er et nytt problem må Sortland, så tar de dessverre feil. Dette har vært et problem i mange år. Det har kanskje vært noe mer skjult og lite snakket om, men det betyr ikke at det ikke har vært like utbredt som det er nå.

Da jeg gikk på Sortland ungdomsskole var både alkohol og ulovlige rusmidler noe som var vanlig å se og å høre om, både på skolen og på fritiden. Jeg vet ikke hva det som har gjort at det plutselig har fått så mye fokus den siste tiden. Kanskje er det at det har blitt skjøvet til side for andre saker som har hatt høyere politisk betydning, og som nå har slått tilbake på oss. Jeg er uansett glad for at foreldre har innsett hvor stort dette problemet er. Nå er det på tide at politikerne og administrasjonen følger etter. Problemet har pågått for lenge nå, - og det er på tide å samarbeide for å bli kvitt det. Jeg leser i avisen om fortvilte foreldre ved Sortland Ungdomsskole, og de er fortvilte med god grunn. Jeg stiller spørsmålet ved om det er opp til foreldrene alene å starte opp en gruppe som skal hjelpe hverandre med problemer knyttet rundt rus.

Det som er viktig å huske på er at kommunen har et ansvar, og de har de siste årene løpt fra ansvaret sitt. Sortland kommune har mange ansatte som kunne ha bidratt til å hjelpe ungdommene og foreldrene, men kommunen må først innse at de ikke har gjort jobben sin til nå. Det må være lov å si dette og gi politikerne og administrasjon et spark bak. Jeg vil presisere at jeg ikke retter kritikk mot noen personer, men mot systemet.

Det er enkelt å diskutere gladsaker, å sette av store budsjettposter til prosjekter som er gladsaker. Det er vanskelig å ta opp de vonde og vanskelige sakene. Vi trenger tydelighet nå, politisk og administrativt. Vi trenger også at noen handler. Raskt!