Krise i Hadsel kommune – ennå en gang!

Meninger

I media får vi høre at det er alvorlig økonomisk krise i Hadsel. Det er ikke første gang det skjer, og neppe siste heller. Nå må det skjæres ned til beinet, for overforbruket er formidabelt, og 12 årsverk må kuttes for å få skuta på kjøl igjen.

Hvor skal det så kuttes? Er det noen mellomledere som må gå? Kan administrasjonen slankes litt? Å nei da! Det skal kuttes der det alltid kuttes: I Oppvekst og skole og i Helse og omsorg.

Framtida sitter på skolebenken, heter det, men i Hadsel skal motbakkene for våre barn bli brattere.


Syke og eldre trenger jo ikke så mye, og det lille de har kan godt reduseres LITT til.

Heimetjenesten skal kuttes med fire årsverk. Jeg vet ikke om det er jeg som er dum, men jeg har forstått det slik at hvis den eldre del av befolkningen klarer å bo hjemme så lenge som mulig, så blir det billigere for kommunen? Jeg har sikkert tatt feil.

Jeg ser at ei nattevakt i heimetjenesten skal erstattes med «velferdsteknologi». Du verden! Betyr det at brukerne får hver sin alarmknapp? Til en tjeneste der man har fjernet ei stilling, og der det er ingen som kan svare?

Kutt i hvilende nattevakt. Er det for å frata folk muligheten til å bo heime, med andre ord: berede grunnen for en ekstra sykehjemsplass eller tre?


Hvor mye av kommunenes midler har tidsstyrings-prosjektet til kommunedirektøren kostet oss?

Hva har skjedd tidligere når man har «effektivisert», som det heter så vakkert? Da blir det større press på dem som er igjen, og altså høyere sykefravær. Er dette en farbar vei å gå?

Så en saksopplysning til medlemmene av det ærede kommunestyret: Deres hovedoppgave er i klartekst å sørge for at de lovpålagte oppgavene etterleves. Det betyr videre at alle «morsomme» prosjekter og alle monumenter som skal bli stående som minnesmerker over en ordfører som har «levert» noe til ettertiden, alle slike prosjekter må dessverre komme i annen rekke.

Da jeg kom til Hadsel for snart 30 år siden, var det EN idrettshall i kommunen. Nå er det TRE, og sannelig skal det bygges enda en! Man velger å kalle det «flerbrukshall» for at det skal gi et skinn av at den skal brukes til MANGE andre ting. Dette er et ordspill som skal narre folk, men det er ingen som går på det lenger.


Kanskje man også kan sørge for økonomistyring av de prosjekter som er i gang, slik at man unngår overskridelser i mange-millionersklassen?

Kanskje dere i kommunestyret kan reflektere over hva som gagner Hadsel kommune og hva som IKKE gagner. Forestill dere følgende tanke-eksperiment: Det skal flytte en familie til Hadsel. Hva tror dere de vil vurdere som mest gunstige faktorer å velge mellom; et funksjonelt skole- og helsevesen eller flotte museer og fire idrettshaller?