- Da er det også i høst et slag i ansiktet at kommunen vil fjerne støtten til alle dem under 16 år som driver hallidrett i kommunen

Meninger


Etter det Sortland IL kjenner til er det for budsjettforslaget fra kommunedirektøren for 2021

på nytt forslag om å fjerne bevilgningene til ungdom for å dekke halleie for alle under 16 år.


Etter å ha lest felles pressemelding fra ordfører Karl Erling Nordlund, kommunedirektør

Randi Gregersen m.fl. hvor bekymringen for russituasjonen i Vesterålen er høy og økende,

og det i nasjonal presse slås alarm om unge rusmisbrukere som starter med «uskyldig»

pillemisbruk og rask ender opp som rusmisbrukere, må jeg som leder for en av

idrettsklubbene i Vesterålen si jeg er overrasket over at spørsmål om gratis halleie for alle

under 16 år nå blir et tema igjen.


Det er ingen tvil om at organisert idrett som volleyball, basketball, handball eller fotball hvor

venner møtes og driver felles interesse er et meget godt virkemiddel mot rekruttering til rus.

Ungdommen liker faste rutiner og trygge rammer. De vil ha noe å se frem til hver uke. Dette

jobber alle idrettslagene i kommunen aktivt med hver dag, drevet av frivillige i hopetall!


For Sortland IL medfører støtten kommunen gir til idrettsanleggene, en anledning til å gi

barn og ungdom et mye bedre tilbud for trening i Blåbyhallen, enn hvis vi ikke hadde fått

denne støtten. Våre frivillige trenere driver sammen med rekrutteringsansvarlig i klubben et

meget godt arbeid med tilstrømning av nye fotballspillere i ung alder. Vi har jobbet aktivt

med rette disse de siste årene, og har hatt et spesielt fokus på jenter. Her har vi lyktes, og

rekrutteringen til jentefotball er så god som aldri før. Heldigvis er det slik for de andre

idrettslagene også. Håndball har hatt en kjempefin rekruttering de siste årene spesielt for

jenter. Volleyball har jobbet godt de siste årene, og har mange spennende volleyballspillere

som skal vise seg frem i Sortlandhallen de neste årene. Å sørge for gode vilkår for

rekruttering mener jeg er en av de viktigste jobbene og samfunnsansvar som vi som

idrettslag er forpliktet til å ivareta.


Når vi lykkes med våre strategier og utfordringer har vi alle sammen lyst til å jobbe videre

med for eksempel rekruttering og utvikling av klubb. Det krever frivillige, det krever sunn

økonomi og det kreves støtte fra næringsliv og kommune. Støtte fra næringslivet har alle

idrettslagene i større eller mindre grad. Næringslivet bidrar også, og Sparebank 1 NordNorges Samfunnsløfte er en unik mulighet for alle til å søke støtte til alle mulige prosjekt,

både store som små. Frivillige har vi også, men det er ingen selvfølgelighet. Personlig føler

jeg at det frivillige arbeidet i Norge er satt under press. Tidstyvene i hverdagen er i ferd med

å innhente oss, og ofte er det frivillig arbeid som nedprioriteres. Til tross for dette er det

mange frivillige i Sortland IL, og de jobber i en klubb som er under utvikling, som bygger

trygge rammer og omgivelser til barna, og struktur for alle de frivillige som deltar sammen

med barna. Over tid håper vi alle vil se positive effekter av dette primært med flere barn og

ungdom er i fysisk aktivitet.


Da er det også i høst et slag i ansiktet at kommunen vil fjerne støtten til alle dem under 16 år

som driver hallidrett i kommunen. Disse pengene må klubbene hente inn andre steder i

budsjettene, og da er det nærliggende å tro at treningsavgiften økes for å kompensere for

frafall for støtte fra kommunen. For øvrig en støtte som uavkortet går rett tilbake i

kommunekassen som inntekt for nettopp halleie i blant annet Blåbyhallen, og på ingen måte

kan sees på som en inntekt for idrettslagene.

Sortland IL