Alle må få lade

Meninger

Nå velger halvparten av alle som kjøper ny bil, en el-bil. Det gjør det enda viktigere å få bygd ut ladestasjoner og kutte ladekøene. Derfor foreslår Arbeiderpartiet i sitt budsjett for 2021 å bevilge 150 millioner kroner som kommuner uten hurtigladestasjon kan søke på og således dempe rekkeviddeangsten hos sine innbyggere.

Med stadig flere elbiler på veiene må vi få ned ladekøene. Vi må forhindre at strømtomme elbiler stanser i kulda fordi det er langt til neste ladestasjon. Mange ladestasjoner bygges ut av private aktører, men noen steder trengs det fremdeles drahjelp fra det offentlige.


Nordland ett av stedene hvor det er for langt mellom lademulighetene. Nordland trekker til seg mange turister. Ladeutbyggingen har gått sakte langs den 650 kilometer lange kystveien. Derfor foreslår vi et eget tilskudd til Nordland fylkeskommune på 50 mill. kroner for elektrifisering av den flotte kystruta.

Vi vil også at Statens Vegvesen skal utarbeide en nasjonal ladestrategi. Hvilke andre strekninger trenger statlig støtte for å kunne ta del i elbilutviklingen, modeller for kostnadseffektiv drift med mer stabile priser, samt vurdere hvor store ladeparker med minst 50 hurtigladere bør plasseres.