De lovpålagte oppgavene er vårt ansvar!

Meninger

Det ligger nå kuttforslag i oppvekst fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre på nesten to millioner og det skal i tillegg kuttes en spesialpedagog.

Vi er glade for at posisjon ikke kutter lærerstillinger, men tror at konsekvensen av dette kuttet faktisk vil gjøre at det blir mindre lærere i skolen.

Tidligere har AP og SP vedtatt flytting av ungdomstrinn og nedtrekk av stillinger i skolen. Nå mener Hadsel Venstre at nok er nok!


Kommunen har fått ekstra 6,5 millioner første halvår 2021. Det er tydelig sagt fra statlig hold at disse pengene skal komme barn og unge til gode.

Utfordringene ligger i kø. Mobbing, økende bruk av rusmidler, skolevegring. Det er på tide at vi ikke behandler barn og unge som en salderingspost.

Et heftig tempo på investeringer de siste årene skal ikke gjøre hverken skolehverdagen eller søkelyset på barns oppvekstsvilkår mindre!


Hva med å sette seg høyere mål?

Hva med å lytte til tillitsvalgte, foreldre og lærere?

Eller er det eneste vi skal strekke oss etter å bruke mindre penger enn sammenlignbare kommuner?

Nå er det på høy tid å forklare hva man tenker å gjøre med problemene som klart kommer frem både i Hadsel og i Vesterålen. Utfordringer har aldri blitt løst med færre ansatte, mindre penger eller med mindre fokus. Da vokser problemene og blir alvorlig både for det enkelte barn og samfunnsøkonomisk.

Vi i Hadsel Venstre ønsker flere yrkesgrupper inn i skolen. At det skal være nok ressurser til å ivareta tilpasset opplæring, at spesialundervisning gjøres av de som har utdanning til det og at det konstante nedtrekket får en endelig stopp.

Stabilitet, ro og økonomiske rammer til å møte utfordringene må på plass nå!