- De lovpålagte oppgavene er vårt ansvar!

Meninger


Det ligger nå kuttforslag fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre på nesten to millioner og det skal i tillegg kuttes en spesialpedagog.

Tidligere har AP og SP vedtatt flytting av ungdomstrinn og nedtrekk av stillinger i skolen. Ungdomsklubben på Melbu ble sletta med et pennestrøk for å spare penger. Hadde det ikke vært for Hadsel Venstre hadde Stokmarknes ungdomsklubb hatt klubbledere med knappe 30 prosent ansettelse. Det hadde heller ikke vært vedtak om at det skal være ungdomsklubb også på Melbu uten forslag fra oss.

Nå mener Hadsel Venstre at nok er nok!

Kommunen har fått ekstra 6,5 millioner første halvår 2021. Det er tydelig sagt fra statlig hold at disse pengene skal komme våre unger til gode.

Med de utfordringene som kommer klart frem rundt tematikk som mobbing, rus, og skolevegring i økende grad er det på tide at ungene våre ikke blir en salderingspost.

Et heftig tempo på investeringer de siste årene skal ikke gjøre hverken skolehverdagen eller fokus på barn og unges oppverksvilkår mindre!

Argumentasjon som brukes er å sammenligne kroner og ører opp mot andre kommuner, som ikke har flere småskoler i en geografisk størrelsesorden som Hadsel har. Nå er det også på høy tid å forklare hva tenker å gjøre med problemstillingene som klart kommer frem i undersøkelser, fra tillitsvalgte og foreldre. For utfordringer har aldri blitt løst med færre ansatte, mindre penger eller med mindre fokus. Da vokser problemene og blir alvorlig både for det enkelte barn og samfunnsøkonomisk.

Vi i Hadsel Venstre ønsker flere yrkesgrupper inn i skolen. At det skal være nok ressurser til å ivareta god tilpasset opplæring og at det konstante nedtrekket får en endelig stopp.

Stabilitet, ro og økonomiske rammer til å møte de enorme utfordringene må på plass nå!