«Kommuneøkonomi og varaordførerstilling»

Meninger

For de som ikke har mer enn vanlig innsyn i den økonomiske situasjonen til Sortland kommune, kan det lett se ut som det hele står om varaordfører skal ha 50 prosent eller 20 prosent stilling. Dette er en gigantisk avledningsmanøver styrt av Høyre og fyra opp av media. Økonomisk utgjør det direkte om en differanse på ca. kr 300 000. I realiteten mindre. Joda, kr. 300 000 er penger som kan brukes til ei halvstilling til oppveksttiltak eller til omsorg/pleie.

Høyre har så langt ikke støtta Rødts forslag om å redusere alle politikergodtgjøring med 10%. Det utgjør omtrent det samme beløpet som reduksjon av varaordfører stillingen og ville gitt signal om at også Høyre blir med på ei lita dugnad. Dette monner likevel lite når kuttene bare innen skole-/oppvekst sektoren er på mer enn 10 millioner. Å la varaordførerstillingen prege debatten om budsjettet i Sortland, gir bare mening dersom en ikke ønsker å se på de store tallene.

Og ikke glem hva vi ser blant annet i de andre kommunene i Vesterålen. Nedskjæringer og kutt. Det gjelder også i kommuner som er styrt av høyrepolitikere. Men forsvaret for og lojalitet til sin egen regjering og deres manglende tilbakeføringer til kommunene, er antakelig sterkere enn å kjempe mot fattigdom i sin egen kommune hos lokale-høyre. Skattelette med svekkelse av kommunale budsjetter og økt ulikhet, er det som gjelder i de kretser. Mener Sortland Høyre at tilbakeføringer til kommunen er akkurat passe?