– Et angrep på demokratiet

Meninger

Det kan virke som Christoffer Ellingsen ikke har jobbet innenfor det private næringsliv, når han kommer med uttalelser som det å redusere tillegget kommunestyrerepresentanter får for jobben de gjør. Hvorfor er forslaget til Christoffer Ellingsen og Rødt et angrep på demokratiet?Det skal jeg prøve å forklare... Å jobbe i kommunal eller statlig sektor, er en velsignelse på veldig mange måter. Det er sikkerhet for jobben, man får utbetalt lønning hver måned, man har mulighet til å være syk, man kan ta ferie, for å nevne noe. Jobber man innenfor det private og spesielt som selvstendig næringsdrivende, er ikke dette nødvendigvis en luksus man har. Har man et enkeltpersonsforetak er det en kamp, hver eneste måned, uke, time for å få nok inntekt til å betale ut lønn neste måned.

Det er allerede et tapsprosjekt for selvstendig næringsdrivende å være engasjert som politiker. Selve møtene tar fort en hel dag og i tillegg kommer forberedelser på fritiden, samt møter i forkant av møtene. Ved å redusere kompensasjonen til kommunestyrerepresentantene, vil barrieren for å gå inn i politikken bli større for denne gruppen. Jobber man i det statlige eller kommunale, så får man full lønn i tillegg til kompensasjonen, det eneste man "taper" er å måtte forskyve arbeidsoppgaver til neste dag eller neste uke. For selvstendig næringsdrivende, kan i ytterste konsekvens dette bety at man ikke har råd til utbetaling av lønn neste mnd.

Når ønsket om å ha et tverrsnitt av befolkningen i et kommunestyre, vil forslaget til Christoffer Ellingsen og Rødt, være et demokratisk problem. Rødt skulle nok gjerne sett at det ikke var folk fra privat sektor i kommunestyret og kanskje er dette en måte å ordne dette på, men jeg mener Rødt er på villspor.