«En av de viktigste sakene denne høsten»

Meninger

Rutetilbudet fra Skagen har vært langt fra det man forventer av en flyplass som skal dekke en hel regions behov. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har derfor gjort denne saken til en av de viktigste sakene denne høsten. Det er brukt mye tidsressurser fra flere av ordførerne, og det står i skarp kontrast til utsagnet fra Christan Torset om at ordførerne ikke er i stand til å gjøre det vi er satt til.

Tvert i mot har vi gjennom vårt arbeid vært med på å påvirke til et positivt utfall for Skagen. Det har vi blant annet gjort gjennom møter og samtaler med våre egne partier, og ikke minst gjennom møtet vi hadde med samferdselsminister Knut Arild Hareide. I tillegg har AU nå nylig opprettet et eget flyplassutvalg for de to flyplassene i Vesterålen, hvor vi samler politikere, næringsliv, og fagkompetanse. Så det jobbes med både For-ruter og flyplasser, kanskje bedre og mer målbevisst enn noen gang.

Arbeidet med å få Skagen inn på Fot-rutetilbudet har vært svært viktig ettersom flyplassen stod igjen som den eneste uten Fot-ruter. Det har hittil betydd en konkurransevridning som påvirker flyplassen svært negativt. AU i regionrådet valgte derfor å forsterke det arbeidet vi allerede gjorde gjennom selskapet Framferd AS.

Det å få FOT-ruter til Skagen har vist seg å være et langt lerret å bleke, og man har år etter år jobbet etter samme metode som Torset og Buitink fremholder at vi skal bruke.

Selvsagt skal vi bruke våre kontakter og tjenesteveier inn mot Storting og regjeringsapparat, og det gjøres. I mellomtiden tikker klokka raskt mot 2021, når fylket skal lyse ut sine første anbud med FOT-ruter. Fylket jobber allerede med dette, og vi har derfor ingen tid å miste.

Det viktigste for vår region nå er at FOT-rutene kommer på plass snarest, noe som betyr billigere flybilletter for vesterålinger flest. Budsjettforliket mellom regjeringa og FrP kan tyde på at vi er på riktig vei. I så tilfelle er det gode nyheter for Skagen og Vesterålen.