«Høyre viser fram egen idétørke i nord»

Meninger

I ett innlegg skriver Høyres førstekandidat Bård Ludvig Thorheim om regjeringas nordområdemelding, og mener den gir mye nytt for nord. Dessverre er det feil.

Det var nok ikke meninga, men Thorheims innlegg er et slående eksempel på regjeringas idetørke i nordområdepolitikken. Nye ideer glimrer med sitt fravær i regjeringas melding, og Høyres forsøk på å selge gamle vedtak som ny politikk bør gås etter i sømmene.

La oss ta noen eksempler:

Thorheim mener at et viktig nytt tiltak er investeringsfond for Nord-Norge. «Det er et historisk og banebrytende tiltak», skriver han. Investeringsfond er viktig, og Ap ønsker det realisert. Men det ble vedtatt i 2017, og har enda ikke kommet på plass tre år senere.

Thorheim skriver også at det ligger «store summer til investeringsfondet» i årets statsbudsjett. Men til investeringsfondet, som altså ble vedtatt i 2017, ligger det ikke en krone i statsbudsjettet. Regjeringen varsler at de skal komme tilbake til saken i revidert nasjonalbudsjett til våren, og det ser vi fram til. Men det er verken nytt eller «store summer» som kommer nå.

Thorheim trekker fram at «Beredskapen er styrket i hele Nord-Norge med bedre overvåking av havområder, og innfasing av nye, bedre og flere redningshelikoptre.» Kjøpet av 16 nye redningshelikoptre til erstatning for Sea King flåten ble vedtatt av Stortinget for ni år siden, i 2011.

Thormeim mener visstnok at Høyreregjeringa er mer offensiv med midlene enn før; «Det bør minnes om at det var under de rød-grønne forrige melding ble presentert i 2011. (…) De hadde for øvrig som et fjernt mål å bevilge en «nordområde-milliard».» Og videre: «Det ligger inne 1,5 milliarder kroner til Nord-Norge bare i statsbudsjettet for neste år».

Vel. I sitt siste statsbudsjett i 2013 foreslo Stoltenberg-regjeringa å bevilge 2,5 milliarder kroner til nordområdeformål. Hvis man regna på Høyre-måten kunne sikkert tallet vært enda høyere. «Nordområdemilliarden» var for øvrig et forslag fra Orheim-utvalget i 2004, ikke en rødgrønn ide.

Den rødgrønne regjeringa hadde også med grundige omtaler av nordområdetiltak i budsjettene. I 2013 var det 17 sider i utenriksdepartementets budsjett. Man la også fra en konkret oversikt over budsjettbevilgninger til nordomådetiltak hvert år.

I årets budsjett fra Høyreregjeringa får nordområdene 4 sider hos utenriksdepartementet, og de fjernet for mange år siden oversikten over hvilke bevilgninger som går til nordområdetiltak. Det er neppe noe man gjør hvis man mener dette er et viktig satsingsområde.

Nordområdemeldinga fra regjeringa bærer dessverre preg av at man har funnet fram gamle formuleringer og tiltak, stifta det sammen og kalt det en melding. Det mangler penger, fremdrift og konkrete vedtak. Det er fint at man har med grundige analyser. Men visjoner og konkret politikk mangler. Det er et slags NM i tilløp uten hopp. Ingen blir imponert av det.

Høyres Osloboende toppkandidat kan få inspirasjon av å lese Arbeiderpartiets programforslag. På 4 sider leverer vi mer konkret nordområdepolitikk enn regjeringa gjør på 200 sider.