EØS-avtalen langt bedre

Meninger

Britenes handelsavtale med EU gir dårligere vilkår for handel enn vår EØS-avtale. Britene slipper toll og kvoter på varer, men avtalen dekker ikke tjenester, som er en viktig del av britisk økonomi.