Høyre er garantisten for fritt skolevalg

Meninger

Høyre er garantisten for fritt skolevalg. Det er eleven, og ikke politikerne, som vet best hvilken skole eleven vil gå på.

Det at Arbeiderpartiet er provosert over at de ikke lengre skal bestemme hvor du skal gå på skole, får de stå for selv.

Fritt skolevalg er den beste løsningen vi har for å sikre at en elev som vil gå bygg- og anlegg, idrett, eller realfag, får friheten til å velge dette selv.

Den sentraliseringspolitikken vi ser føres nå innenfor videregående opplæring i Arbeiderparti-styrte Nordland får meg til å undres hvorfor representantene er så imot valgfrihet til ungdommen. Har ikke representantene Simon Johnsen og Mona Nilsen tillit til at ungdommen selv velger hvor de vil gå på skole?


Det skal altså ikke være foreldrenes postnummer som avgjør skoleplassen, det skal være elevens eget valg med det nye tiltaket fra regjeringen. Målet til Høyre er en skole som utjevner sosiale forskjeller, der man ikke begrenses av hvor mange bøker foreldrene har i bokhylla hjemme. Da må vi sikre gode skoler som gir tilpasset opplæring til hver elev. Men vi må også sikre at elever får mulighet til å velge seg bort fra nærmiljøet sitt dersom de ønsker det.

Det finnes ulike grunner til at eleven velger seg en annen skole enn nærskolen. Det kan være en spesiell linje, eller det kan være et behov for å flytte bort fra det miljøet du har tilbragt de siste tre årene i. Politikere kan alltids finne 150 ulike argumenter for hvorfor innbyggerne ikke skal få velge selv, men det er ikke innbyggerne som skal tilpasse seg systemet. Sannheten er at det eneste elevene selv kan påvirke gjennom skoleløpet sitt er egeninnsats. Med mindre foreldrene dine har råd til å flytte, får du ikke gjort noe med postnummeret ditt. Karakterene har man imidlertid en viss råderett over selv.


Fritt skolevalg er ikke en perfekt inntaksordning, men det er den mest rettferdige vi har. Derfor har regjeringen sagt at vi skal innføre fritt skolevalg i alle fylker, da blir det ungdommen selv som velger hvor de vil gå på skole og ikke Mona Nilsen og Simon Johnsen, med resten av fylkespolitikere i landet.