Arbeidsfolk og bedrifter må få krisehjelp nå!

Meninger

Vi er alle bekymret over økende smitte. Alle stiller opp i dugnaden og krysser fingrene for at situasjonen raskt kommer under kontroll. Men for folk og bedrifter som i snart et år har levd med inntektssvikt og usikkerhet, har Arbeiderpartiet tre viktige krav: For det første må krisetiltak og krisepakker være rettferdige. For det andre må det komme krisetiltak samtidig som grep blir tatt for å dempe smitten. For det tredje er forutsigbarhet avgjørende.


Regjeringens krisepakker har så langt ikke oppfylt disse kravene, men vi har i flere omganger lyktes med å finne enighet i Stortinget som har ført fram til viktige forbedringer. Arbeiderpartiet tar nå initiativ til samtaler med de andre partiene for å sikre arbeidsplasser, bedrifter og inntektene til folk i nok en vanskelig periode.

Arbeiderpartiets krav i diskusjonene de nærmeste dagene er seks forslag som vil hjelpe mange. De bør iverksettes umiddelbart og vi inviterer de andre partiene til å være med på å få vedtatt dem så raskt som mulig:


1. Forlenge permitteringsperioden og de midlertidige dagpengereglene så lenge krisa pågår.

Det er mange bedrifter innen kulturliv, uteliv, restaurant og reiseliv som nå sier opp ansatte. Vi må hjelpe arbeidsfolk gjennom en krise de ikke har skyld i selv og er glade for at regjeringen endelig har sagt de ønsker å forlenge perioden. Men noen timer før de gav etter, mente de den samme forlengelsen var skadelig. Det er det motsatte av forutsigbarhet.


2. Forlenge kompensasjonsordningen for næringslivet fram til sommeren.

Mange bedrifter melder at de står på randen til konkurs, eller er usikre på om de må permittere eller si opp ansatte fordi det er vanskelig å planlegge med et usikkert smittebilde og uten sikkerhet for kompensasjonsordningene. Det kan vi gjøre noe med.


3. Opprette 4000 flere tiltaksplasser, et partssammensatt kompetansefond og øke bevilgningene til bedriftsintern opplæring.

Vi må holde folk i aktivitet, aller helst i arbeid. Vi må både komme gjennom krisen, og sørge for at vi er best mulig posisjonert etterpå. Det handler om å holde flest mulig i arbeid, bruke tid som frigjøres til kompetanseheving og å gi folk hjelp til å være enda bedre rusta når krisen er over.


4. Innføre lønnstilskudd for å holde folk i jobb.

Det er ikke vanskelig å forstå at mange bedrifter velger å permittere ansatte, men vi har sett at det kan skje for raskt og med for mange. Det beste er at vi holder aktiviteten i gang så mye som mulig. Derfor vil vi ha et lønnstilskudd til bedriftene som stimulerer til å holde folk i arbeid og til å opprettholde aktiviteten.


5. Kompensere bedriftene som er hardest rammet av smitteverntiltak basert på omsetning.

Det er fryktelig vanskelig å drive restaurant, bar eller kulturtilbud for tiden. Når man i realiteten får driftsforbud bør også staten stille opp med kompensasjon som er basert på fall i omsetning. Utelivet i Oslo er i krise, og det er det også mange mindre steder som vil bli veldig fattig om en av få utesteder eller restauranter blir nedlagt.


6. Innføre ordninger som treffer de som til nå ikke har fått hjelp.

Bedrifter som startet opp rett før pandemien, eller som driver sesongbasert virksomhet har ikke blitt truffet godt nok av ordningene som er vedtatt til nå. Disse kan vi hjelpe med en ventilordning som treffer dem.


Norge har gjort mye riktig i håndteringen av pandemien. Arbeiderpartiets syn er likevel at regjeringen dessverre har levert for lite og for sent både når det gjelder importsmitte fra utlandet og når det gjelder ordninger for arbeidsfolk og bedrifter som rammes av smitteverntiltakene. Nå rekker vi ut en hånd til de andre partiene om å være med på disse seks forslagene som vi vet vil hjelpe vanlige folk og bedrifter i hele landet.