Sterkere innsats mot flom og skred

Meninger

Klimaendringene fører til mer nedbør, kraftigere nedbør og ekstremvær. Vi må derfor være forberedt på hyppigere flom og skred, og vi må prøve å forebygge så godt vi kan for å forhindre ulykker og katastrofer.

Her har høyreregjeringen dessverre sovet i timen. I statsbudsjettet for 2021 er det foreslått ti ganger så lite til forebyggende flom- og skredsikring som det NVE anbefaler for å sikre Norge mot alvorlige hendelser. Dette reagerer flere bransjeorganisasjoner på. «Med dagens bevilgningstempo vil det ta minst 12 år å dekke opp det behovet NVE selv har identifisert og estimert. Det mener vi er svært alvorlig», sier administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening, Liv Kari Skuedal Hansteen, til E24.


Det er derfor uforståelig at høyreregjeringen velger å kutte i tilskudd til flom- og skredforebygging på statsbudsjettet.

All erfaring viser at det er klokere og billigere å forebygge framfor å reparere skader i ettertid. Dette blir bekreftet og godt dokumentert i en svensk offentlig utredning der kostnadene ved å forebygge skader på vei og broer på grunn av skred, ras, nedbrytning og oversvømmelse ble anslått til om lag fire ganger lavere enn å reparere.

Derfor ønsket Arbeiderpartiet å øke bevilgningene til tiltak mot flom og skred i vårt alternative statsbudsjett med 300 millioner kroner. Dette er nødvendig for å minske avstanden mellom budsjett og behov. Og det er helt avgjørende for å forsterke innsatsen med å tilpasse oss klimaendringene.