Fremtidens nordområder

Meninger

Martin Henriksen fra Troms Arbeiderparti har kritisert Nordområdemeldinga i de fleste medier nordpå. Da han kom på i VOL 22. desember var han ikke like heldig med kritikken.

Først må jeg si at det er prisverdig at Henriksen viser interesse for dette politikkområdet som er så viktig for Nord-Norge. Det er også positivt at Henriksen gir sin støtte til å opprette et nordnorsk investeringsfond, slik nordområdemeldingen fra regjeringen foreslår.

Men det er feil at det investeringsfondet som regjeringen har lansert, allerede ble vedtatt i 2017. Det ble den gang vurdert tre fond med ulike tematiske innretninger, hvorav ett av dem ble vurdert lagt til Nord-Norge. Nå har vi vedtatt et investeringsfond som skal investere utelukkende i Nord-Norge og være plassert i Nord-Norge, med en klar forankring i nordområdepolitikken. Dette er helt nytt. Og det representerer et vannskille for å etablere et sterkt finansmiljø i nord og en større nordnorsk tjenestesektor.


Jeg kan også opplyse Henriksen om at jeg er godt kjent med historikken og bevilgninger til nordområdetiltak. Jeg arbeidet med nordområdepolitikk i Utenriksdepartementet allerede i 2006 da utenriksminister Støre lanserte sin første nordområdestrategi.

Den store forskjellen under Solberg-regjeringen er at nordområdepolitikken nå har blitt mer plantet på jorda. Nærmere bestemt nordnorsk jord. Dette kommer tydelig til uttrykk i nordområdestrategien av 2017 (hvor investeringsfondet for øvrig ikke er omtalt).

Henriksen synes også å antyde at meningsberettigelse om nordområdepolitikken har sammenheng med hvor man til enhver tid bor i kongeriket. Det er vanskelig å lese dette som annet enn et lite spark til sin partikollega og toppkandidat for Nordland Arbeiderparti, Øystein Mathisen, som bor og jobber i Oslo. Eller er det en selvrefleksjon etter at Henriksen i praksis selv har bodd i Oslo siden 2013?


Arbeiderpartiets politikkformuleringer om nordområdene har etter mitt skjønn mange gode momenter. Men de går ikke særlig lengre enn ideene vi lanserte i regjeringens nordområdestrategi i 2017. Nordområdemeldingen av 2020 ser mange tiår fremover, også fra perspektivet fra ungdom i Nord-Norge.

Hvis Nord-Norge skal løfte seg, og vi skal snu trenden til en positiv befolkningsutvikling, trenger vi ikke nok et debattinnlegg med karakteristikker av politiske motstandere. Vi trenger heller en konstruktiv debatt om innholdet i et så strategisk viktig dokument for landsdelens fremtid som nordområdemeldingen er.