Arbeiderpartiet vil halvere prisen på fergebilletten

Meninger


Alle er vi enig i at prisen på fergebilletten er for høy, dette gjelder også for regjeringspartiene. Regjeringen trekker imidlertid på skuldrene og velter ansvaret direkte på fylkeskommunene som igjen har fått store reduksjoner i overføringer. Arbeiderpartiet har over tid arbeidet aktivt med å finne en løsning som gir alle billigere fergebilletter.

For rundt et år siden startet Arbeiderpartiet på Helgeland arbeidet med å redusert kostnaden for kjøp av rabattkort på ferge. Arbeidet førte fram til at Ap på Stortinget fremmet forslag om å redusere prisen på rabattkort for ferge fra kr. 3 600,- til kr. 1 000,-. Regjeringspartiene stemte i desember mot dette i transportkomiteen. Større tilgjengelighet for rabattkort vil redusere inntektene sterkt, mener regjeringspartiene. Dette betyr at de fortsatt vil frata de som allerede har minst å kunne benytte seg av rabatten, noe som harmonerer sterkt med regjeringens politikk som favoriserer de rikeste. Har du penger nok kan du kjøpe deg rabatterte fergebilletter.


Ordfører i Bø kommune, Sture Pedersen (H), fikk innført reduksjon i formuesskatt til jubel fra Høyre sentralt. Dette tiltaket kom fordi «staten har forlatt oss», som den samme ordføreren begrunnet tiltaket i. Fortsatt til jubel fra Høyre.

Staten har imidlertid et ansvar for hele landet, og nå er det distriktene sin tur. Ferga er veien til kystbefolkningen, og prisene på fergebilletten må harmonere med det man betaler for å kjøre andre steder. Det skal være mulig å leve og drive næring i distriktene, og alle skal ha råd til fergebilletten.

Arbeiderpartiet vil derfor redusere prisen på fergebilletten til det halve. Dette vil redusere forskjellene blant folk, og det er et løft for distriktene og for næringslivet langs kysten. Vi vil øke bosettingen og fortsatt skape attraktive og bærekraftige regioner i landet vårt. Da er billigere fergebilletter ett viktig og nødvendig tiltak.