Halverte fergepriser med Arbeiderpartiet

Meninger


Arbeiderpartiet vil halvere fergeprisene i Nordland når vi kommer i regjering. Det er forståelig at Høyres Bård Ludvig Thorheim er misunnelig. Hans parti har hatt regjeringsmakt i åtte år uten å løfte en finger for å få ned fergeprisene.

På statens fergesamband på E 6 over Tysfjorden har Høyreregjeringen doblet prisen for en personbil fra kr. 95,- i 2013 til 190,- kr i 2020. Her kan Thorheim i alle fall ikke skylde på Arbeiderpartiet slik Høyre har god tradisjon for!


Høyre har også effektivt klart å ramme de fergesambandene Nordland fylke driver gjennom å kutte i pengene fylket har til fergedrift. Etter åtte år med høyreregjering har Nordland fått en reduksjon i overføringene på 480 millioner kroner - pr. år! Regjeringen la om finansieringen av fylkene fra 2015 slik at fylker med få ungdommer får mindre enn fylker med vekst, og slik at fylker med mange øyer og mange samband fikk mindre enn de uten behov for ferger og hurtigbåter. Høyreregjeringens fordeling av inntektene til fylkene har vært en katastrofe for Nordland. Som daværende fylkesråd Beate Bø Nilsen (H) sa i fylkestinget: «I brutto omfordelingseffekt kommer Nordland dårligst ut av det nye inntektssystemet for fylkeskommunene. Nordland fylkeskommune taper 282,7 mill. kr. per år sammenliknet med hva inntektene ville vært med den gamle ordningen.» Etter det ble tallene bare verre og kuttet endte på 480 millioner hvert år.


Norge har det travelt med å omstille våre ferger til lav- og nullutslipp. Nordland har tatt ansvar og er i gang med å elektrifisert tre fergesamband. Ladeinfrastrukturen for de tre sambandene har en utgift på 163 millioner. Nordland har mottatt ENOVA-støtte på 50 millioner til disse sambandene. Det vi si Nordland fylkeskommune har en særskilt utgift på 113 millioner som Høyre i regjering ikke vil kompensere.

Hva har Høyre gjort for fergebrukerne i Nordland? Annet enn å forsvare kutt i overføringene? De har ikke satt av en eneste krone til lavere billettpris på ferge i sine alternative budsjetter i fylkeskommunen fra 2016-2021. Ikke en krone. Ikke et løfte. Ikke en idé.


Tvert imot økte de forskuddsbetalingen for å få rabatt på ferge fra kr 1.500 til 3.600 kr. Og stemte imot et forslag fra Arbeiderpartiet i Stortinget i høst om å sette ned laveste innskudd på Autopass fra kr. 3600,- til kr. 1000,-.

Ferga er en del av veien vår, og en forutsetning for næringsvirksomhet og bosetting i hele vårt vakre fylke. Derfor er det riktig og rettferdig å halvere prisen på fergebilletten. Arbeiderpartiet vil sikre det i regjering, til glede også for Thorheim når han er i Nordland!