«Sortland kommunes kjøp av tjenester hos lokale skatteytere»

Meninger


Grunngitt spørsmål i Sortland kommunestyre 11. februar 2021.
Sortland kommune har stort behov for markedsføring, og ikke minst under pandemien har kommunen hatt stor nytte av å formidle sine budskap gjennom lokale redaktørstyrte media. Det synes derfor å være et paradoks at kommunen i så liten grad vil bruke de samme media gjennom kjøp av tjenester.


Et lite steinkast fra rådhuset ligger en mediebedrift med opp mot 40 lokale arbeidsplasser. Her genereres millioner av kroner i skatte- og avgiftsinntekter for Sortland kommune, ikke minst gjennom ringvirkninger. Dette står i grell kontrast til sørnorske og amerikanske aktører, som ikke legger igjen ei eneste skattekrone lokalt – ja, kanskje ikke engang i Norge.
Andre vesterålskommuner, kulturhus, dagligvarebutikker, byggevarehandler, arrangører, klesforretninger og privatpersoner når sitt publikum og tjener gode penger på å annonsere i lokale aviser og nettaviser.
Spørsmål til ordføreren:
• Inviteres lokale reklamebyråer og mediehus med i konkurransen om markedsføringstjenester for Sortland kommune?
• I hvilken grad tillegges lokal tilhørighet og samfunnsbygging vekt ved kjøp av tjenester?