«Om å bygge på leirgrunn»

Meninger


Grunngitt spørsmål i Sortland kommunestyre 11. februar 2021.
Da en Sortland-bedrift ble feid på fjorden av snøskred i 1986, ble Sortland kommune stilt til ansvar for at man hadde tillatt å bygge på ei skredutsatt tomt. Etter kvikkleire-katastrofen i Gjerdrum på nyåret stilles det spørsmål om hvordan østlandskommunen kunne tillate å bygge et stort boligfelt på leirgrunn utsatt for erosjon.


I Sortland bygger vi stadig flere boliger på fyllinger i sundet. Kartverkets prognoser viser at kommunen ved såkalt 20-årsstormflo mot slutten av dette århundret vil oppleve at cirka 600 av kommunens bygninger vil stå på oversvømt grunn. Legg så til at et mer uberegnelig klima kan gjøre at slike stormfloer snarere kommer hvert år enn hvert 20. år.
Sjøgata blir liggende i sjøen. Ja, sjøl deler av Strandgata vil bli oversvømt. Det er framtidsscenariet.


Spørsmål til ordføreren:
1. Hvordan forholder Sortlands arealplaner og reguleringsplaner seg til ei framtid med høyere havnivå og villere vær?
2. Hvordan forholder kommunen seg til risikoen for utglidning av masser i overgangen land/sjø, og er dette ivaretatt i kommunale beredskapsplaner?
3. Er kommunalt erstatningsansvar ved eventuelle plan-tabber dekket av forsikringer?