Dag Jostein Fjærvoll til minne

Dag Jostein Fjærvoll,  Foto: Morten Holm, SCANPIX

Meninger


Tidligere stortingsrepresentant og statsråd Dag Jostein Fjærvoll er død, 74 år gammel.
Som KrF-politiker satte han dype spor etter seg, både i lokalpolitikken i Hadsel i Vesterålen, gjennom sine 12 år på Stortinget, som representant fra Nordland, og som statsråd i to departementer i Sentrumsregjeringen.

Dag Jostein kom inn på Stortinget i 1985 med en bred erfaringsbakgrunn.

Sitt yrkesliv hadde han brukt i skoleverket, som lærer, inspektør og rektor i Melbu. Han lærte tidlig hva politikk er og hva det kan medføre. Hans far, Edmund Fjærvoll, hadde også vært aktiv i lokalpolitikken, og var også stortingsrepresentant for KrF i to perioder. Dag Jostein må derfor kunne sies å ha fått god skolering og inspirasjon hjemmefra. Selv ble han medlem av Hadsel kommunestyre i 1975, kom inn i formannskapet i 1980, og var også ordfører fra 1980 og til han ble valgt inn på Stortinget.

Han var medlem av ulike komiteer i hver av de tre periodene han møtte på Stortinget. I to perioder var han medlem av presidentskapet, først en periode som visepresident i Lagtinget, deretter en periode som visepresident i Odelstinget. Med sin sikre sans for de formelle og konstitusjonelle spillereglene, passet han godt inn i presidentskapet. Denne bakgrunnen gjorde ham også til en selvsagt dirigent ved flere av KrFs landsmøter.

I stortingsgruppa bidro han til trivselen med sitt gode humør og kvikke replikker. Han var en trivelig og løsningsorientert arbeidskar i politikken.

Ved stortingsvalget i 1997 hadde Dag Jostein tenkt å gi seg med politikk. Men da Sentrumsregjeringen skulle dannes, med KrF som det store og toneangivende partiet, var han en av dem som ble bedt om å være med på laget, først som forsvarsminister, senere som samferdselsminister. Som i Stortinget, var han også i regjeringen en kollega man satte stor pris på og lyttet til. Han vil bli husket for sitt sterke nord-norske engasjement. Han fikk blant annet oppgaven å jobbe med mulig sammenslåing av Telenor og Telia. Det sier litt om hans forhandlingsstyrke da hans svenske kollega utbrøt i frustrasjon at «Norge er den siste Sovjet-republikk».

Etter at Sentrumsregjeringen gikk av, engasjerte Dag Jostein seg i utviklingen av den landsdelen han brant så sterkt for, blant annet som daglig leder for Vesterålen Høgskolesenter. Han var også engasjert i kirke- og menighetsliv, både som landsstyremedlem i Den Indre Sjømannsmisjon og som medlem av Sør-Hålogaland bispedømmeråd.
Dag Jostein var en betydningsfull politiker som benyttet den tilliten han ble gitt, og han vil bli husket for sitt gode humør og nordnorske engasjement.

KrF har mye å takke Dag Jostein for, og vi lyser fred over hans minne.