«Krever feriepengetillegg på dagpenger permanent»

Meninger


Før 2015 fikk arbeidssøkere som mottok dagpenger i mer enn 8 uker i løpet av et år rett til feriepengetillegg. Ordningen ble fjernet av den høyrestyrte regjeringen og Frp.

Sortland Arbeiderlag reagerer sterkt på at permitterte og ledige må betale prisen for koronasituasjonen i landet vårt. Disse menneskene blir dobbelt straffet ved å miste jobben og dermed feriepengetillegget påfølgende år.

Arbeiderpartiet fremmet nylig forslag i Stortinget om å gjeninnføre feriepengetillegget på dagpenger. Forslaget ville gjort situasjonen lettere for de mange tusener av arbeidsledige. Men regjeringspartiene og Frp stemte da imot.

Sortland Arbeiderlag krever at feriepengetillegget på dagpenger skal være en permanent ordning.