«Innspill til innmelding av behov for busslommer og leskur på fylkesvegene i 2021»

Meninger

Åpent brev til Sortland kommune.


Det er med glede vi ser at Sortland kommune har fått forespørsel fra Nordland fylkeskommune den 08.03.2021 om å melde behov for busslommer og leskur i Sortland kommune innen 01.06.2021.


Fra oss i Bygdeutvalget 39 Frøskeland og FAU v/ Holmstad skole er det gitt innspill både til kommunen og Nordland fylkeskommune flere ganger uten at det ser ut for at vi kommer noen vei.

Nå håper vi at Sortland kommune tar fram våre innspill og bruker det i sitt innspill til Nordland fylkeskommune.


Vi har gitt innspill til Trafikksikkerhetsplan i Sortland den 22.02.2010,

den 15.02.2011, den 30.01.2016, den 26.9.2018. I tillegg brev ang. trafikksikkerheten den 06.03.2010, den 29.01.2017, den 15.11.2017,

den 26.09.2018, den 24.03.2020.


FAU Holmstad skole v/ Tonje Angell sendte 24.04.2018 innspill til Trafikksikkehetsplan 2018-2021 med oversikt over de 34 buss-stoppene som skolebussen til Holmstad skole stoppet på. Denne kjøreruta ble kjørt i et samarbeide mellom FAU, Eidsfjord Arbeiderlag og Bygdeutvalget 39 Frøskeland.


I tillegg oversendte vi brev om grunnavståelse til busslommer på FV 820 fra Brenna til Frøskeland den 26.9.2018 til Nordland fylkeskommune og med gjenpart til Dere. Her er det 4 km i mellom hvert buss-stopp.


I tillegg har vi sendt brev til Nordland fylkeskommune flere ganger da Dere har gitt oss beskjed om å gå til veieier. Vi er klar over at Nordland fylkeskommune er eier av deler av veiene vi har omtalt, men vi håper at Sortland kommune ,som er en «trafikksikker kommune» kan/skal påvirke Nordland fylkeskommune slik at det også gjelder oss som bor i Eidsfjord . At vi får litt tryggere vei, både for skolebarn og oss andre som bor her og ønsker å benytte veien.


Skulle det være behov for mer informasjon står vi med glede til disposisjon.