«Storsatsing på nordnorsk kultur: Hva mener Nordland Arbeiderparti?»

Meninger

Fredag kom store og positive nyheter for Nord-Norge. Regjeringen vil prioritere en tiltakspakke som er kalt for Kunst i nord. Dette handler både om fysiske lokaler, mulige organisatoriske grep samt tilførsel av nye driftsmidler til institusjonene i landsdelen.

Museumsmeldingen gir marsjordre om å prioritere de banebrytende prosjektene SKREI i Lofoten og The Whale på Andøya med investeringsstøtte. Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø blir sterkt prioritert med nye eller utvidede lokaler for magasin og utstilling.

Men en formulering i meldingen om at en avdeling av kunstmuseet på sikt bør vurderes opprettet i Bodø, gjør at stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (AP) fra Troms kaller meldingen "Et slag i trynet". Nordland Arbeiderparti og Ap sentralt bør umiddelbart avklare hva de mener. Det er avgjørende for det endelige resultatet av denne satsingen, som skal behandles og kan bli endret i Stortinget.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll var litt uheldig med sin kritikk fremført til NRK Nordland om at kystkulturen aldri prioriteres. For dagen etter kom regjeringens stortingsmelding som setter kystkultur og Nord-Norge i høysetet på en måte som aldri ble gjort under de rød-grønne. Av seks nasjonale prosjekter som skulle prioriteres for investeringer fremover, var tre i Nord-Norge. Begrunnelsen er nettopp at det er torsken, kvalen og handel med resten av verden som har formet oss som nasjon. Det har skapt bosetting langs hele kysten. Det er når høsting av havet har møtt et behov ute i verden, at vi har skapt overskudd, velferd og kultur. Hele velferdsstaten vår er bygd på det.

Etter at Nordnorsk kunstmuseum (NNKM) i meldingen får alt de har ønsket og pekt på, står det også at man på sikt og med en rekke forbehold fra departementet om at fylkeskommunen selv sammen med Bodø kommune må investere i egnede lokaler, at det kan vurderes åpnet en avdeling i Bodø. Dette etter at fylkeskommunen selv har arbeidet frem en skisse til en mulig avdeling av NNKM i Bodø.

Jeg kan forstå at det oppleves som prematurt når fylkesråd for kultur Kirsti Saxi (SV) jubler og peker på at et bygg kan stå klart i Bodø neste år. Det er ikke det meldingen sier. Stortingsmeldingen må tolkes dithen at det først skal satses på NNKM i Tromsø og at det på sikt bør vurderes et nærmere samarbeid med miljøene i Bodø med målsetting om en avdeling her også. Dette bør være helt ukontroversielt for en kunst- og kulturinstitusjon som er til for hele landsdelen.

Når både Tromsøs Ap-ordfører og Myrseth bruker så kraftig ordbruk mot Bodø, heller enn å glede seg over det Tromsø og hele landsdelen får i uttelling, så er det destruktivt for oss alle. Særlig Myrseth har gjort sitt for at en intern arbeidskonflikt i NNKM har blitt hausset opp over alle proporsjoner. Myrseth har gitt et betydelig bidrag til å ødelegge den Tromsø-baserte kulturinstitusjonens omdømme langt mer enn det som hadde vært nødvendig.

Jeg vil utfordre Arbeiderpartiets politikere i Nordland til å komme på banen og avklare hva APs posisjon er. Eller burde man heller spørre Støre, når motsetningene virker å være store internt? Vil AP på Stortinget gå imot denne meldingens forslag som løfter kystkultur, Lofoten og Andøya? Vil AP på Stortinget gå imot at det på sikt kan opprettes en avdeling av NNKM i Bodø? Hva mener stortingskandidatene Skjæran, Nilsen og Mathisen om dette? Og hva mener fylkesrådsleder Norvoll og ordfører Pinnerød?

Svar imøteses snarest.