«Å skape velferd krever samarbeid»

Meninger


KS - Kommunesektorens organisasjon er en av landets viktigste organisasjoner. En arbeidsgiverorganisasjon for kommuner og fylkeskommuner. En av Fagforbundets viktigste motparter, medspillere og samarbeidspartnere.

Selv om vi i forhandlinger noen ganger har forskjellige ståsted, har vi likevel ofte de samme verdiene, holdningene og faglige fokuset. Både KS og Fagforbundet er opptatt av at kommunene som tjenesteleverandører av viktige velferdstjenester til befolkningen, skal ha de beste rammevilkårene for å lykkes og for å levere.

KS har nylig vedtatt en ny arbeidsgiverstrategi som viser at de har tatt på alvor både erfaringene, tradisjonene, utfordringene og utviklingsmulighetene i sektoren.

De sier blant annet:

«For å lykkes med omstilling og for å sikre bærekraftige kommuner og fylkeskommuner trenger vi nyskapende arbeidsgivere som viser handling gjennom

  1. å våge – å utfordre handlingsrommet og ha mot til å endre, feile og lære
  2. å lede – å drive strategisk ledelse av omstillinger og drive mestringsorientert ledelse
  3. å lære – å utvikle læringskultur og mestringsklima og å lære for å endre
  4. å mobilisere – å ta alle ressurser i bruk og ta vare på innbyggerperspektivet
  5. å samhandle – å utvikle nye løsninger sammen med andre»

Fagforbundet Nordland er opptatt av å kunne være i førersetet når avgjørelsene om utviklingen av kommunesektoren blir tatt. Medarbeiderinitiert omstilling, trepartssamarbeid og kvalitetsutvikling er faner vi holder høyt i samarbeidet med arbeidsgiver. Derfor er det ekstra godt å lese at KS også er så opptatt av dette:

«Hovedavtalen legger rammene for omstillingsarbeidet og for gode prosesser mellom partene for sammen å skape velferd i kommuner og fylkeskommuner. Det er avgjørende for et godt resultat å involvere de ansatte og organisasjonene deres så tidlig som mulig når vi skal gjennomføre omstillinger og reformer.»

Fagforbundet Nordland vil berømme KS for en fremoverlent og god arbeidsgiverstrategi. En slik strategi vil gi oss verktøy for å gå sammen når vi kan, vise uenighet når vi må og takle motgang med fremgang i sinnet.