«Sammen for utvikling i kommunen vår – Lødingen»

Meninger


Gjennom flere oppslag i media som har vært av negativ karakter, føler vi et behov fra oss lokalpolitikere å si noen ord. Si noe om Lødingen, kommunen som vi setter så stor pris på.

Kommunestyret er valgt av kommunens innbyggere, og den tilliten vi har fått skal vi forvalte på en god måte. Til Lødingens beste.

Det er også viktig å ha med seg at en kommune er politisk styrt, og at de beslutninger som organet gjør er det som gjelder. Slik skal det også vær i vår kommune.


Onsdag 22. april hadde Bladet Vesterålen en leder under tittelen «Når noen ikke har snakket sammen» Bakgrunnen var administrasjonens forslag til kommunestyret om å leie ut det gamle bibliotekbygget til produksjon av minihus. Et forslag et enstemmig kommunestyre sa nei til. Bakgrunnen er at bygget etter tidligere vedtak skal rives, og det var heller ikke noe ønske om å etablere industri i et område som blir brukt av mange barn og unge på vei til skolen. Selv om vi sa nei til utleie av et utrangert bygg er det viktig å få frem at vi sier ikke nei til nyetableringer, faktisk er næringsstøtten som gis til bedriften bak minihus den største som er gitt etter at Lødingen ikke lenger var omstillingskommune. Vi er opptatt av at Lødingen skal være en ja-kommune som er inkluderende og god å komme til. Kommunen skal være på tilbudssiden innenfor de mulighetene og rammene vi har – bestandig.

Det skjer mye positivt i kommunen vår, og svært mye av det som skjer kommer gjennom satsinger innenfor næringslivet vårt. Det er også en klar trend at eksterne bedrifter også ser på mulighetene som ligger her hos oss. Vi heier på alle de som satser penger og ressurser i kommunen vår.


I Vestbygda har allerede Lødingen Fisk satset 80 mill. kroner i nytt settefiskanlegg, Vestbygd Hønseri har tidligere gjort en stor investering, og vi ser ikke minst et landbruk som går motsatt vei enn resten av landet. Lavere gjennomsnittsalder på gårdbrukerne, vekst i antall gårdsbruk, og det gledeligste - unge folk som vender tilbake. Inne på tettstedet satses det på mange fronter gjennom stedsutvikling, det jobbes med 2 byggeprosjekter for rorbuer, et mekanisk verksted i vekst, nye drivere av hotellet som tenker nytt og fremtidsrettet, og en reiselivsnæring som stadig vokser. Det skjer mye, og vi er sikre på at enda mer er på gang.

Vi snakker sammen i Lødingen. Vi snakker sammen om hvordan vi kan skape nye arbeidsplasser, ny aktivitet, hvordan vi skal få både nye tilflyttere og tilbakeflyttere. Hvordan vi skal skape vekst og fremgang i kommunen som vi er så glad i.

For vi har trua på at Lødingen har en fremtid, hvor de som vil kan få bo og jobbe på en plass hvor det gode liv står i fokus.