«Utviklinga vi ser kan bare ende på to måter»

Meninger

Sortlending Christian Torset holdt lørdag denne talen på SVs landsmøte i sak om styrking av distriktene.

Gode landsmøte, kamerater! Definisjonen på et godt sted å bo er et sted der folk VELGER å bo. Hvis folk flytter er det ikke folkene eller geografien det er noe feil med, det er innretningen på samfunnet. Disse enkle sannhetene sier ganske mye om det landet vi bor i, for folk flytter i økende tempo fra distriktene.

Ta Nordland, der jeg kommer fra. Over fire tusen mennesker i manko på bare to år. Det er en nedgang på flere prosent av befolkningen. Årsaken er en selvforsterkende prosess der det det offentlige har trukket seg tilbake fra distriktet, og klumpet seg sammen i byene. Det øker behovene i disse byene, som utløser stadig nye investeringer, som skaper arbeidsplasser, som trekker mennesker, som øker etterspørselen og dermed tilbudene av alle mulige ting vi mennesker liker. Men balansen er borte, for det betyr en tilsvarende aksept av stillstand i distriktene, når sentrale strøk skal ekspandere. Det er en grunn til at det er blitt sånn, og det har med hva vi regner for normalt. Distriktspolitikk er politikken om det som foregår utenfor de største byene. 280 kommuner er distrikt. 1,7 millioner mennesker og mer enn åtti prosent av landarealet er altså et unntak. Det normale er politikk for de som bor i by, og politikk for resten av oss er det som kalles distriktspolitikk.

Utviklinga vi ser kan bare ende på to måter. Enten så aksepterer vi at det meste av Norge skal være mørklagte hus og gjengrodde gangveier til stengte skoler. Eller så tar vi kontroll over det løpske samfunnsmaskineriet, og styrer i en ny retning. Den snuprosessen er distriktskapittelet en god start på, men det kreves mer, så jeg håper dere vil støtte forslagene Nordland har levert. Vi har blant annet foreslått å konkretisere retningen vi mener landet må ta, med forslag A470, der det heter at vi må sette et nasjonalt mål om folketallsvekst i distriktene, og stimulere til utflytting fra de største byene.

For fesken og fjorden og folkan i nord, e det også nødvendig å bygge Nord-Norgebanen, berge lærerskolen på Nesna, og bevare reinbeiteland i møte med vindkraftutbygging!