«Middag til eldre i omsorgsboliger i Sortland kommune»

Meninger

Som politiker får en enkelte ganger direkte henvendelser fra folk som stiller spørsmål ved kommunale tjenester.

Ett eksempel kan være middagsordninga til eldre som bor i omsorgsboliger. Vi har både sykehjemsplasser og omsorgsboliger i kommunen. Noen av disse finnes på Lamarktunet.

Helt fram til og med 2020 ble middagen laget på kjøkkenet på Lamarktunet, og ble levert til de eldre som ønsket det i hele kommunen.

På Lamarktunet er det en miks av sykehjemspasienter og beboere i omsorgsboliger. Slik ordninga er nå får alle sykehjemspasienter middag fra kjøkkenet hver dag, mens ordninga ikke gjelder de som bor i omsorgsbolig. De får ferdiglaga middag fra butikken eller fra varmedisken der, ansatte hjemmehjelpere sørger for bestilling og levering.

Sortland kommune har i så måte innført ei ordning som medfører at beboere i omsorgsbolig på Lamarktunet ikke kan få middag fra kjøkkenet der selv om de bor i samme bygg. Det kan være at eldre får dårlig matlyst i tillegg til andre plager som følger med det å bli gammel.

Vi har kjennskap til at pårørende nå har laget middag til beboer for å øke matlysten og gi denne beboeren en bedre hverdag på Lamarktunet. Vi kan derfor ikke skjønne at beboere som bor på Lamarktunet ikke skal kunne få mat fra kjøkkenet hvis beboeren ønsker dette. Her er det ikke snakk om utkjøring av mat, men at beboeren i omsorgsboligen får maten levert i leiligheten sin.

Dette er et spørsmål vi kommer til å ta opp i driftsutvalget i slutten mai, og vi håper at praksis da kan endres slik at eldre som bor i omsorgsbolig på Lamarktunet også kan få middag fra kjøkkenet der.

For øvrig vil vi be om en redegjørelse for hvordan matsituasjonen for eldre i som benytter nåværende system generelt i kommunen har fungert, og hvordan tilbakemeldinger fra beboere, foresatte og ansatte har vært i forhold til den nye ordninga som ble innført. Hvordan får de eldre ernæringsmessig i seg det de trenger?