«Nord-Norgebanen og sametingspresidenten»

Meninger


Sametingspresident Aili Keskitalo rykka i helga ut med kraftige advarsler mot bygging av Nord-Norgebanen. Banen vil ifølge Keskitalo representere det største naturinngrepet i et samisk område noensinne. Og noen sameksistens mellom jernbane og reindrift ser hun vanskelig for seg.

Samisk område?

Nord-Norgebanen skal gå fra Fauske til Tromsø. Strekninga fra Fauske til Tromsø er ikke noe «samisk» område slik Keskitalo legger til grunn. At banen vil gå gjennom reinbeitedistrikter, betyr ikke at områdene er «samiske». Det dreier seg om ordinære norske områder.

Reindrift

33 tusen kilo. Det er den gjennomsnittlige årlige produksjonen av reinkjøtt de siste 9 åra i alle de reinbeitedistriktene som vil bli berørt hvis Nordlandsbanen blir forlenga fra Fauske til Tromsø. Det tilsvarer ei årlig kjøttinntekt på knapt 3 millioner kroner.

33 tusen kilo representerer 0,1 promille av det totale kjøttforbruket i Norge. Eller sagt på en anna måte: Kjøttforbruket til i overkant av 600 personer.

Hvis bortfall av denne lille kjøttproduksjonen er en del av prisen vi må betale for å få realisert Nord-Norgebanen, så vil jeg tro det er en pris som er meir enn akseptabel.

Det er ingen menneskerett å produsere rødt kjøtt i et land hvor det er ei målsetting å redusere kjøttforbruket. Hvis reindrifta blir avvikla i reinbeitedistriktene som vil bli berørt av Nord-Norgebanen, vil både reineierne og jernbanepersonalet bli spart for den belastninga det vil være at reinsdyr blir påkjørt langs banen. Og man vil spare utgifter til gjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på skinnegangen.

Den totale produksjonen av reinkjøtt var 1.909 tonn i 2019. En reduksjon på 33 tusen kilo utgjør bare 1,7 % av totalproduksjonen. Reindrifta i Norge er således ikke på noen måte avhengig av at den beskjedne kjøttproduksjonen fra Fauske til Tromsø blir videreført.