«Er det så nøye om Vesterålen er et bærekraftig reisemål?»

Meninger

Etter et pandemisk år der mange reiselivsaktører har lagt seg med vondt i magen og våknet med angst for fremtida, kom jubelnyheten om at Vesterålen er blitt sertifisert som bærekraftig reiseliv. Men vil det ha noe å si for alle våre reiselivsaktører som nå kjemper for å beholde livsverket sitt?

Arbeidet med å sertifisere Vesterålen som et bærekraftig reisemål startet allerede i 2017 som et initiativ fra Visit Vesterålen. Bærekraftig reisemål er en merkeordning som forvaltes av Innovasjon Norge, og det stilles store krav for å komme gjennom nåløyet.

Merket er internasjonalt godkjent av Global Sustainability Tourism Council (GSTC)s standard, som vil si at den tilfredsstiller de globale kravene for standarder mot turistdestinasjoner.

Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at Vesterålen over tid fokuserer på økt bærekraft. Merket er ingen sovepute for om tre år må vi vise hvordan vi har arbeidet og forbedret oss – dette er en kontinuerlig jobb. Det har mildt sagt vært en omfattende prosess som har krevd fokusert samarbeid fra alle parter. Kommunene. Reiselivsnæringa. Innbyggerne. Om du tenker at jeg skriver omfattende fordi det har vært vanskelig å samarbeide, så kan jeg som prosjektleder herved bekrefte det motsatte.

Hele prosessen har vist at Vesterålen tør heve blikket mot felles hårete mål. Med bred politisk og administrativ forankring i alle kommuner, har alle reiselivaktørene bidratt til å implementere et målingssystem med 104 ulike indikatorer for bærekraftig utvikling i Vesterålen.

Ny æra for vesterålsk reiseliv?

Jubelen sto i taket da nyheten ankom, for denne tok vi i mål som et stort og bredt lag som vil det samme. Nemlig at Vesterålen skal være en destinasjon hvor vi har blomstrende lokalsamfunn, hvor vi trives og hvor vi er stolte av natur, kultur og miljø, samtidig som vi har ei sunn økonomisk utvikling.

Reiselivsnæringen i Vesterålen har i fellesskap bestemt seg for å ha fokus på rent miljø og ressurseffektivitet uten at det går utover alt vi elsker her. Naturen. Kulturen. Bærekraft er å ikke ta mer enn du trenger, og samtidig vite hva du egentlig trenger.

Reiselivet trenger at det skapes flere helårs arbeidsplasser uten at det går utover vår kulturelle rikdom og uten at landskap og vårt biologiske mangfold ødelegges.

Med Merket for bærekraftig reisemål har vi nå et system for å kunne gjøre aktive grep for å bedre livskvaliteten til oss som bor her, og for å øke forutsetningene for at familien til dine barnebarn har muligheter som vi har. Med et økt fokus på bærekraft internasjonalt og blant flere og flere internasjonale leverandører, er det ikke tvil om at bærekraftig reisemålsutvikling også er viktig for å kunne være et konkurransedyktig reisemål på sikt.

Vi har hoppet opp en liga nå

Visit Vesterålen har i denne prosessen levert en imponerende jobb, og tatt et stort ansvar på vegne av alle kommunene i Vesterålen. Det har vært en sann glede å se så mange engasjerte mennesker i regionen jobbe mot felles hårete mål. Kommunene i Vesterålen skal også være stolte over å ha vedtatt en ambisiøs handlingsplan for å skape en felles bærekraftig utvikling i regionen vår.

Engasjementet på tvers av kommunegrensene har vært enormt fra innbyggerne også, hvor mange har vist felles interesse for hvordan vi skal leve hverdagene våre fremover.

Nå har vi hele verdens øyne på oss, så jobben er langt ifra ikke over. Merkeordningen er litt som å få stjerner i Michelinguiden. Nå skal vi bevise hver eneste dag for hver eneste gjest at vi er verdig sertifiseringen, og kanskje tør inspirere andre regioner?

Sertifiseringen forkorter ikke pandemiens lengde, men det er et sultent reiseliv som venter på gjester i Vesterålen. Et reiseliv som er klar for å bevise at det er mulig å leve godt av turisme, og samtidig være villig til å gjøre de grepene som tar vare på vår natur, vår kultur og hverandre.

Hva kan vi gjøre?

Bestill den bedriftslunsjen hos en som tar miljøsertifisering på alvor. Framsnakk dem som tør satse på bærekraft, for det koster for de som er plogen i åkeren. Ser du muligheter til å samarbeide om bedre løsninger, for eksempelvis å ivareta søppelhåndtering i skog og mark, ta kontakt og si ifra.

Vi må hjelpe hverandre på veien videre. Med å konkretisere problemene vi opplever, kan vi også bli konkrete på løsningene og på den måten skape ei fremtid som er bærekraftig. Vi Vesterålinger er på samme lag!

Vesterålen skal være stolt av å være reisemål nummer 15 i å oppnå merket for bærekraftig reisemål nasjonalt. Når pandemien roer seg, starter den daglige jobben med å stadig finne bedre løsninger for infrastruktur og omdømmebygging av verdens vakreste region - sammen.

Gratulerer til Visit Vesterålen, innbyggere, reiselivsbedrifter, øvrig næringsliv, kommunepolitikere og administrasjon i Andøy, Bø, Sortland, Hadsel og Øksnes på vegne av oss alle som jobber i Egga Utvikling. Vi er stolte fasilitatorer av denne snart fire år lange sertifiseringsprosessen.

For kanskje er den aller største bieffekten av denne prosessen at vi har sett hva fokusert samarbeid kan få til? Kanskje er den nye æraen til Vesterålen der vi også motiveres av at naboen lykkes? Hvilke felles mål skal vi sette oss nå, Vesterålen?

Gratulerer Vesterålen.