«Bondeopprør som Senterpartiet støtter»

Meninger


Senterpartiets mål er å ha et levende landbruk i hele landet. Den nasjonale matproduksjonen er en sentral del av Norges beredskap og derfor trengs det en kraftig satsing på jordbruket nå.


Jordbruket har levert et krav som passer til den jordbrukspolitikken som Stortinget har vedtatt. Det må et skikkelig løft til på inntekten til bonden for at vi fortsatt skal ha matproduksjon i hele landet. Senterpartiet forventer at regjeringen strekker seg langt for å imøtekomme jordbrukets krav denne våren.

Her er hovedgrepene i jordbrukets krav:


· Et kraftig inntektsløft til alle bønder.

· Styrker produksjonene som har dårligst inntektsutvikling. Dette er sau/lam, korn og storfekjøtt. Disse produksjonene er over hele landet, på bruk av ulik størrelse, og bruker beiteressursene

· Økt norskandel og høyere sjølforsyning. Følger opp en tydelig satsing på matkorn og grønt, og tar grep som øker beitebruken.

· Dempe strukturrasjonaliseringen og sikre et mangfold over hele landet gjennom øvre grenser for ulike tilskudd.

· Velferdsordningene er prioritert høyt.

Det er også fornuftig å be om en egen investeringspakke. Vi trenger fornyelse og investeringer også på de mindre gårdene og uten å stille krav om at gårdene og produksjonen skal bli mye større.


Det pågår et bondeopprør i landet. Bøndene har fått nok og vil ha inntekt på nivå med andre grupper i samfunnet. Det er et krav som Senterpartiet støtter.

Fremleggelsen av landbrukets krav markerer starten på årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet fra staten legges fram 4. mai og forhandlingene skal være ferdige 15. mai.