«Sortland – en foregangskommune?»

Meninger

Det har vært diskutert i flere tiår hvordan vi kan snu den negative trenden som heter fraflytting. I en artikkel i VG skrives det at Nordland mistet i fjor i snitt åtte innbyggere daglig og at det er de unge som flytter fra fylket. I Troms og Finnmark er andelen som flytter fra fylket enda større. Så hva gjøres i Vesterålen for å snu denne trenden?

Lokale politikere har bedt regjeringen ta ansvar og fylkestinget i Nordland har også vedtatt en uttalelse med krav om at Stortinget skal vedta nasjonale mål for folkevekst i distriktene. Dette blir feil for meg å be andre enn oss selv ta ansvaret. Hvis alle kommuner er like hvorfor skal en da bosette seg i en kommune i Vesterålen. Det er dette vi må spørre oss selv om.

Bø har for eksempel vedtatt kutt i formueskatten, og en kan si hva en vil angående dette, men det viser at kommunen selv tar ansvar for å skape vekst og bolyst. Siste ut fra Bø er at de vil dekke hybelkostnader for de som studere i Tromsø.

Jeg mener at resten av Vesterålen må bruke Bø som motivasjon. Ikke at alle andre kommuner skal vedta kutt i formueskatten, men ta ansvar for lokale vedtak å prøve noe som skiller oss ut fra mengden. Gjennom spørreundersøkelsen Barometer 2020x belyser unge voksne positive og negative sider ved livet i Nord-Norge. I denne fremkommer at;

• - Under en fjerdedel av unge voksne mener at innbyggere blir involvert i viktige beslutninger for sitt lokalsamfunn.

• Kun 33 % er fornøyde med Tilrettelegging for bærekraftig industri og arbeidsplasser lokalt • Tiltak for å fremme vekst i innbyggertall er bare 23% fornøyd

• Over 90% svarer at sosiale møteplasser er viktig eller svært viktig

Vi må selv ta ansvar for å gjøre det bedre på disse punktene. Sortland holder for tiden med å lage en ny overordnet kommuneplan – Samfunnsdelen. Det viktigste plandokumentet i kommunen.

Kunne vi hatt en politisk dugnad der vi drøftet hvordan legge til rette på det som innbyggerne mener at vi er for svake på? Regionsenteret Sortland burde være en foregangskommune på «innovasjon» for å tiltrekke seg innbyggere. Er vi det?