«Er Vesterålskraft en del av Troms Kraft sin mer langsiktige plan?»

Meninger


Troms Kraft gikk for temmelig nøyaktig 20 år siden inn i et prosjekt Kraft og Kultur i Sverige. Den særdeles korte historiefortellingen om dette, er at dette endte med avsløring om juks og fanteri i prosjektet. Etter 10 år tapte Troms Kraft mer enn 1,5 milliarder og ingen utbytte til eierne fram til nå i 2021. Selskapet måtte selge ut noe av sin virksomhet for å finansiere deler av fiaskoen.

Odd Handegård, bosatt i Tromsø og aktiv på nettet der han viser interesse, stor kunnskap og interessante synspunkter om energiutvikling i Norge, skriver for noen uker siden dette:

«Ut fra dette (her: Kraft og Kultur-prosjektet – min kommentar) er det nesten litt rart at Troms Kraft nå har tenkt å prøve seg igjen på spekulasjonsmarkedet. Det hele startet med at selskapet slo seg sammen med selskaper i Narvik og Bodø, og prøver nå i tillegg å kjøpe opp Vesterålskraft med sikte på å bli et så stort økonomisk «lokomotiv» at man kan våge seg på større (tvilsomme) prosjekter. Foreløpig har kraftselskapet i Nord-Troms, Ymber, klart å stå imot.»


Det er flere viktige forhold å merke seg her. Ymber som er et kraft og nett samarbeid i Nord-Troms og Finnmark, har sagt NEI til Troms Kraft sitt ønske om oppkjøp av selskapet. Dette til på tross for at Troms Kraft eier mer enn 16% allerede – eller kanskje nettopp derfor..? Erfaringer kan gi nyttig kunnskap.

Det andre er at Troms Kraft er offensivt ute etter også andre selskaper og har allerede gått sammen med Bodø Energi og danna for ett år siden nettselskapet Arva. Her er Troms Kraft største aksjeeier.

Og for det tredje må vi se på hva Handegård mener med «større (tvilsomme) prosjekter». Det kan vi blant annet lese om i nettstedet Europower Energi («nyhets- og analysebyrå om og for kraftbransjen») mars 2021. De skriver at konserndirektøren i Troms Kraft, Semming Semmingsen, sa på pressekonferanse at det ligger store utviklingsmuligheter for kraft fra Nord-Norge til Sverige. Nå siktes det til at LKAB sitt anlegg i Kiruna som planlegger elektrifisering av gruvedriften. Semmingsen ser for seg å bidra både med elkraft og ny overføringskabel dit og i regi av – ja nettopp Arva. Arva som etter oppkjøpsplanen mellom Vesterålskraft og Troms Kraft skal overta også nettselskapet til Vesterålskraft.


Det er særdeles vanskelig å tenke seg at Troms Kraft ønsker oppkjøp av Vesterålskraft for å «hjelpe oss» i regionen med å skaffe energi og stabilt strømnett. I det markedsliberale kraftmarkedet er det pengene som råd. Løfte om å beholde nåværende arbeidsplasser gjelder jobbsikkerhet for de som er i arbeid i dag, men ikke rekrutering til stillinger når noen slutter.

Kan det være lettere å tenke seg at det veldrevne Vesterålskraft med mye lavere gjeldsgrad pr abonnent enn både Troms Kraft og for så vidt Lofotkraft, gjør Vesterålskraft svært interessant for andre selskaper å overta??

Etter min mening må slagplanen være at salget av Vesterålekraft må STOPPES!